Pokretanjem kampanje, oni su od vrata do vrata i od džamije do džamije tražili novac, i platili hranu za ljude pogođene glađu. Godine 1985., Islamic Relief je počeo svoj prvi projekt – finansiranje farmi pilića u Sudanu. Iste godine, njeni osnivači su unajmili mali ured u Mosely, u Birminghamu, i odatle sakupili £ 100,000 za borbu protiv  gladi..

Islamic Relief je rastao velikom brzinom, a tokom narednih pet godina, počeo je sa radom u Mozambiku, Iranu, Pakistanu, Malaviju, Iraku i Afganistanu, između ostalih, odgovaraju na hitne situacije i distribuirajući odjeću, hranu, pružajući zdravstvenu podršku i počinjući  dugoročni projekat koji je sada poznat kao program Jedan-na-jedan Orphan Sponzorstvo

Danas,Božijom milošću , Islamic Relief je zaista globalna organizacija, koja radi u više od 40 zemalja i pruža hitnu pomoć , podržava  dugoročni razvoj, i apeluje  za promjene.

Naš internacionalna centrala je u Digbethu  Birmingham, Velika Britanija, ali imamo urede i u mnogim zemljama, uključujući Bangladeš, SAD, Njemačku, Libanon, Švedsku, Australiju, Maleziju, i Mali.

Mi smo potpisnici Red Cross Code of Conduct, međunarodnog standarda za rad sa ljudima koji su pogođeni nepogodom na ne-pristran način, stekli smo status NVO pri UN Ekonomskog i socijalnog vijeća. Potpisnici smo Okvirnog partnerstva  sa odjelom za humanitarnu pomoć Europske komisije, kao i ugovora o partnerstvu s UNHCR-om koji je reafirmisao  načela obiju organizacija prema davanju pomoći bez diskriminacije.

© Copyrights 2024 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA