Reci: Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni AllahuGospodaru svjetova ” (6: 162)

„Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša…” (El-Hadždž, 37)

Donosimo radost kurbana u domove naših sugrađana u Bosni i Hercegovini i u domove najranjivijih širom svijeta, dijelimo istinsku radost Kurban-bajrama sa onima koji su u potrebi.

Približno 3 miliona djece mlađe od 5 godina izgubi bitku za život svake godine zbog neuhranjenosti!
Kurban-bajram je prilika da učinimo nešto da se ova užasavajuća statistika promijeni.

Vaš kurban donosi radost i nadu za djecu i gladne širom svijeta.

U više od 30 najsiromašnijih zemalja svijeta, Islamic Relief realizuje podjelu kurbanskog mesa spašavajući živote i ublažavajući ekstremno siromaštvo.

Islamic Relief, ove, kao i svake druge godine strogo i sa velikom odgovornošću, vodi računa o veoma bitnim segmentima ispravnosti životinja i mesa, samog procesa klanja i podjele kurbana. Osiguravamo najveći kvalitet usluge svima onima koji su ovaj čin ibadeta povjerili institucijama Islamic Relief-a. Ovaj emanet jako brižno i odgovorno čuvamo!

Zahvaljujući vama i vašoj podršci, 2019. godine uspješno smo implementirali 155 295 kurbana, podijelili smo 554 411 paketa mesa u 34 države na području Azije, Afrike i Istočne Europe. Ovim podjelama, radili smo za dobrobit 3 139 813 korisnika, osoba koje su u konstantnoj borbi da sebi obezbijede svakodnevne obroke.

Ove godine, pomozite nam da donesemo više radosti, da obradujemo više onih kojima je Kurban-bajram jedina prilika u godini kada konzumiraju meso.

 Ove godine vaš kurban možete pokloniti i podijeliti najsiromašnijima u Somaliji,  Nigeru, Malaviju, Jemenu, Siriji, Palestini, Sudanu i Bosni i Hercegovini!

 

 

Napomena: Islamic Relief nabavlja i realizuje kurbane u svakoj od navedenih država tako da su i cijene odraz ekonomskog standarda i tržišnih cijena u tim zemaljama.

 

Uplate kurbana 2020 moguće je izvršiti na sljedeće načine:

 

  1. Lično na adresama ureda Islamic Relief-a

 

U Sarajevu, na adresi: Jukićeva 75, Bare

U Tuzli, na adresi: Safvet-bega Bašagića 39

 

Uplate u prostojima ureda Islamic Relief-a se vrše lično na adresama, svakim radnim danom uz sljedeće napomene:

 

  • Zaključno sa petkom 17.07., kurbane možete uplatiti lično u periodu od 8:00 do 16:00 sati.
  • U periodu 20.07. – 29.07. uplate možete izvršiti lično u periodu od 8:00 do 17:00 sati.
  • Uplate kurbana možete izvršiti lično u uredima i u danima vikenda na datume07., 19.07., 25.07. i 26.07. u periodu od 9:00 do 17:00 sati.

Krajnji rok za uplatu kurbana 2020 lično u uredima je 30.07.2020 do 15:00 sati!

 

  1. Putem žiro računa otvorenog u Ziraat banci: 186 000 107 243 4061
    Primalac: Islamic Relief Worldwide Engleska, Sarajevo
    Svrha uplate: Naznačiti grupe ili države za koju se uplaćuje, Kurban 2020

Uplate za kurbane 2020 putem žiro računa mogu se izvršiti zaključno sa datumom 28.07.2020. godine!

 

  1. Online na web stranici

Online uplate za kurbane 2020 se mogu izvršiti zaključno sa prvim danom Kurban-bajrama.

© Copyrights 2021 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA