Siromaštvo i sukobi širom svijeta ostavili su milione koji se bore u izuzetno teškim okolnostima, a djeca najčešće trpe najviše. Radimo na tome da stavimo osmijeh na lica ranjive djece i napravimo projmenu u njihovom životu. Inovativne inicijative, poput našeg projekta sponzorstva za siročad, osiguravaju djeci i njihovim porodicama mogućnost da se izvuku iz ciklusa siromaštva.

Mnoge porodice nisu u mogućnosti da kupuju ogrjevni materijal i održavaju svoje domove toplim. Drugi dio projekta “Winterisation” je distribucija bukovog briketa za 408 porodica. Svaka od porodica je zaprimila po 1470 kg. briketa prve klase.

S obzirom na to, da štićenici Islamic Relief-a žive na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, omogućeno je da djeca obave kupovinu u više gradova.

Podržite projekat dati i donacijom na naš žiro račun 

ZIRAAT BANK BiH  186 000 107 2434 061  ili online donacijom putem linka.

© Copyrights 2024 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA