Srijeda Februar 17, 2021

Akika u Etiopiji

Šta je akika?

 

Akika je klanje kurbana povodom rođenja djeteta i jedan od islamskih propisa koji se vežu za novorođenče. S jedne strane, roditelji djeteta, žrtvujući akiku iskazuju svoju zahvalnost Allahu na darovanoj blagodati potomstva, a s druge strane akika predstavlja umiljavanje Allahu da radi prinesene žrtve sačuva život i zdravlje djeteta. Akika je dio sunneta. Poslanik s.a.v.s je rekao: ”Svako dijete ima svoju akiku. Pustite krv njegovoj akiki i uklonite sa njega neugodnost.” (hadis je zabilježio Buharija)

Kada se obavlja akika?

Akika se obično obavlja sedmi dan po rođenju djeteta, ali nema prepreke da se akika zakolje i poslije. Mišljenje jednog broja učenjaka je da se akika može žrtvovati sve dok dijete ne postane punoljetno. Dio učenjaka smatra da čovjek može sam za sebe da zakolje akiku ako to nisu učinili njegovi roditelji.

Odabir stoke!?

 

Za klanje akike važe svi šerijatski propisi kao i za kurban vezani za zdravlje i vrstu stoke. Većina islamskih učenjaka je na stanovištu da se za muško dijete kolju dvije podjednake ovce, a jedna za žensko dijete. Praksa Poslanika s.a.v.s., kao i hadisi koji se odnose na akiku ukazuju na dozvolu i ispravnost klanja jedne ovce za muško dijete s tim da je preporučeno zaklati dvije ovce onom ko je u mogućnosti.

 

Šta se radi sa mesom od akike?

Mesom akike raspolaže se na isti način kao i s mesom kurbana. Dijeli se bližnjima, komšijama i siromašnima, ali nema šerijatske prepreke ni da se u cjelosti podijeli.

Ukoliko želite pokloniti akiku najugroženijima u Etiopiji, možete to učiniti i posredstvom ureda Islamic Relief Bosna i Hercegovina.

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas putem telefona 062/000-120.

Uplatu možete izvršiti na sljedeće načine:

💲 Putem računa 

Ziraat Bank BH

186 000 107 243 4061

Primalac: Islamic Relief Worldwide Engleska Sarajevo

Adresa: Jukićeva 75, Sarajevo

Svrha uplate: Donacija za akiku – Etiopija

🏠 Lično u našem uredu, Jukićeva 75, Sarajevo

Hvala vam što nam pomažete da gradimo bolji svijet za sve nas.

© Copyrights 2024 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA