Islamic Relief se obavezao da će prekinuti ovaj ciklus siromaštva.

Želimo osigurati da sva djeca dobiju barem osnovno obrazovanje, a da odrasli uče čitati i pisati takođe. Farmer koji može čitati može biti siguran da ga niko ne iskorištava , i proda svoje usjeve po višoj cijeni.
Islamic Relief gradi i rehabilituje škole i oprema sa svime što im je potrebno za pružanje kvalitetne nastave.

Mi obučavamo nastavnike kako bi oni pružali najbolje moguće obrazovanje, i podržavamo škole sa mlijekom i užinom, kako bi se osiguralo da su djeca dovoljno zdrava da se koncentrišu na učenje.
Radimo i sa odraslima, učeći ih na način da rade najbolje za svoju situaciju i kulturu – na primjer, u Afganistanu, žene se okupljaju u domovima jedne od njih da uče, kako se ne bi narušile kulturne norme o učešću u društvu.

© Copyrights 2024 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA