JAVNI POZIV-TENDER

Humanitarna organizacija Islamic Relief Worldwide raspisuje Javni Poziv-Tender:

Predmet javnog nadmetanja:

Nabavka zimske garderobe, obuće i higijenskih potrepština po dole navedenoj specifikaciji:

A

Rb. Opis artikla (veličine S, M, L) Jed.mjere Ukupna količina
1 Muški donji veš pamuk (veličine S, M, L) kom 1320
2 Muška potkošulja pamuk  (veličine S, M, L) kom 1320
3 Muške pamučne čarape (40-42) par 1320
4 Trenerka set gornji i donji dio, muška (veličine S, M, L) set 660
5 Majica kratki rukav, pamuk, muška (veličine S, M, L) kom 660
6 Majica dugi rukav, pamuk, muška (veličine S, M, L) kom 660
7 Gumene papuče (40-42) kom 660
8 Pidžama set gornji i donji dio, muška (veličine S, M, L) set 660
9 Sportske tenisice/sportske cipele (40-42) par 660
10 Muška jakna (veličine S, M, L) kom 660
11 Šal muški kom 660

Napomona: Propozirane veličine odjeće od ukupne količine cca.: 15:35:50 (S:M:L)

I obuće cca. : 30:30:40 (40:41:42)

B

Artikli za ličnu higijenu
Rb. Opis artikla Jed.mjere Ukupna količina
1 Češalj za kosu kom 660
2 Pjena za brijanje  min. 300 ml kom 660
3 Brijač jednokratni, pakovanje od 12 pak 660
4 Šampon za kosu min. 500 ml kom 660
5 Kupka za tuširanje  min.500 ml kom 660
6 Pasta za zube min. 100 ml kom 660
7 Četkica za zube kom 660
8 Peškir pamuk 50×90 kom 1320

Dokumentacija koju kompanije trebaju dostaviti uz ponudu:
1. Naziv i tačnu adresu ponuđača
2. ID broj
3. PDV broj
4. Sudsko riješenje o registraciji firme
5. Potvrda o solventnosti
6. Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima (ne starija od 90 dana)
7. Ponuda sa naznačenom cijenom, rokom isporuke, uslovima plaćanja i garancijom na kvalitet.
8. Referentna lista

Navedeni artikli su humanitarnog karaktera!

Ponude je moguće dostaviti na kompletnu specifikaciju ali I ovojeno po segmentima A i B!

Rok isporuke 7 dana po potpisivanju ugovora!

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na slijedeći email: izudin@islamic-relief.ba

Tačan broj artikala navedenih u tabelama zavisi od predviđenog budžeta i može varirati od ±10 %.
Javni poziv je otvoren od 18.12.2019 do 25.12.2019. godine (8 dana) do 14:00 sati, a ponude se mogu dostaviti na adresu: Jukićeva 75, 71000 Sarajevo.

Ponude dostavljati u zapečaćenim kovertama sa naznakom “Javni poziv nabavka zimske garderobe, obuće i higijenskih potrepština – Ne otvaraj”

Napomena: nekompletne i neblagovremeno pristigle ponude se neće uzeti u razmatranje!

© Copyrights 2019 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.