Ponedjeljak Februar 5, 2024

Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worldwide« Engleska, Sarajevo raspisuje
Javni poziv svim zainteresovanim pravnim licima za dostavu ponuda za nabavku i ugradnju školskih podnih obloga za Prvu osnovnu školu Stolac.

Cilj projekta renoviranja učionica osnovne škole je unaprjeđenje sigurnosti i udobnosti prostora za učenje.

Posljednja sanacija učionica “Prve osnovne škole Stolac” je bila  70-ih godina prošlog stoljeća tj. prije skoro 50 godina.

Realizacijom ovog projekta će se obezbjediti sigurniji i udobniji ambijent za više od 300 učenika ove škole, kao i za nastavno osoblje.

Predmet nabavke:

  • Nabavka i ugradnja podnih obloga za školske učionice
  • Ukupna površina   460 m2

Preferirane tehničke karakteristike trebaju biti u rangu sa tipom LVT Rocko R066 uz mogućnost odstupanja do 10 %
LVT Rocko R066
R066 Sculpta Klasa 34/AC5, za intenzivno korištenje u stambenim i poslovnim prostorima,
Format 1210x234x5mm
Klik sistem postavljanja,
4V fuga na sve četiri strane panela,
Otporne na vodu,
Otpornost na klizanje,
Zvučno izolovane

(Tip podnih obloga je naveden kao primjer kvaliteta koji je neophodan za ugradnju u navedenoj školskoj ustanovi)

  • Podloga LVT                                         460 m2
  • Lajsna  50/16                                        300 m
  • Silikon 300 ml bijeli                             20 kom
  • Univerzalno snažno ljepilo fix            20 kom

OPŠTI USLOVI

Svi navedeni artikli moraju ispunjavati standarde kvaliteta (priložiti atest)

Ponuda mora biti koncipirana na osnovu tehničkih zahtjeva navedenih u opisu.

Cijena mora biti izražena za svaku pojedinačnu stavku iskazanu sa uračunatim PDV-om.

 

Kriterij za odabir najbolje ponude:

Cijena
Rok isporuke/ugradnje
Način plaćanja
Garancije na kvalitet proizvoda, rokove isporuke/ugradnje i kvalitet izvršenja

DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koju kompanije moraju dostaviti uz ponudu:

Naziv i tačnu adresu ponuđača
* ID broj
* PDV broj
* Sudsko rješenje o registraciji firme
* Potvrda o solventnosti
* Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima
* Garancija na kvalitet i kvantitet robe
* Garancija na isporuku u dogovorenom vremenskom intervalu;
* Referentna lista

Kopije tražene dokumentacije moraju biti ovjerene i ne starije od tri mjeseca.
Napomena: nepotpune i ponude pristigle nakon navedenog roka se neće uzeti u razmatranje!

U cilju eventualnih razjašnjenja ili nejasnoća iz ponude, ponuđači se mogu pozvati da u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja konačne odluke o izboru dobavljača, daju dodatne informacije u vezi ponude.

Eventualna pojašnjenja vezano za tender mogu se dobiti na pismeni upit poslan na :

[email protected] , najkasnije do 13.02.2024. godine.

Pismene ponude na Javni poziv podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko napisanim informacijama:

Naziv kompanije, adresa i broj telefona, sa naznakom:

PONUDA ZA “Nabavka i ugradnja podnih obloga za Prvu osnovnu školu Stolac”

Javni poziv traje od 05.02.2024 do 14.02.2024 god. do 12:00 sati.

Punude dostavljati poštom ili lično na adresu:

Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worldwide« Engleska, Sarajevo,

Jukićeva br. 75, 71000 Sarajevo

© Copyrights 2024 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA