Ponedjeljak Februar 5, 2024

JAVNI POZIV
Za odabir najboljih literarnih radova na temu:
“ 1. mart Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine”

Pozivamo sve talentirane pisce da učestvuju u našem nagradnom konkursu za literarne radove na temu “Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine”. Izrazite svoje osjećaje, razmišljanja i vizije o ovoj važnoj godišnjici kroz svoje literarne radove. Pobjednici će imati priliku osvojiti atraktivne nagrade i biti objavljeni na našem portalu. Radujemo se vašim inspirativnim pričama i pjesmama koje obogaćuju našu kulturnu baštinu. Sretno svim učesnicima!

Organizacija Islamic Relief Bosna i Hercegovina poziva sve učenike razreda osnovnih i
srednjih škola sa područja entiteta Republika Srpska da sudjeluju u literarnom natječaju
povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.
Tema: “1. mart – Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine”

Uslovi za učešće:
1. Pravo učešća imaju učenici osnovnih i srednjih škola sa područja entiteta Republika Srpska.
2. Radovi moraju biti originalni i napisani od strane učesnika.
3. Svaki učesnik može poslati samo jedan rad.
4. Radovi trebaju biti napisani na bosanskom jeziku.
5. Dužina rada treba biti između 300 i 700 riječi.
6. Rad ne smije biti ranije objavljivan.

Tri kategorije:
1. Kategorija: Učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole;
2. Kategorija: Učenici od 5. do 9. razreda osnovne škole i
3. Kategorija: Učenici od 1. do 4. razreda srednje škole.

Posebni uslovi:
1. Na poleđini rada učenici su obavezni napisati (ime i prezime, naziv škole, mjesto, grad, opštinu i razred koji pohađaju).
2. Radovi će se ocjenjivati prema originalnosti, kreativnosti i odgovoru na temu.

Nagrade (po sve tri kategorije nagrade su iste):
1. Prvo mjesto: Novčana nagrada od 300 KM + certifikat
2. Drugo mjesto: Novčana nagrada od 200 KM + certifikat
3. Treće mjesto: Novčana nagrada od 100 KM + certifikat

Rok za dostavljanje prijava na javni poziv ostaje otvoren od dana objave na web stranici Islamic Relief Bosna i Hercegovina, elektronskim medijima, društvenim mrežama do 16.02.2024.godine. do 16:00 sati.

Način slanja radova:

Dostavljanje prijava se vrši preporučeno poštom na adresu:
Jukićeva 75, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina sa naznakom prijava na “Javni poziv za odabir najboljih literarnih radova na temu:“ 1. mart Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine za 2024 godinu”
(na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca, tačnu adresu i broj telefona)

Nepotpune, neblagovremene prijave, kao i prijave koje se ne odnose na predmet javnog poziva neće se uzimati u razmatranje.

Rezultati javnog poziva bit će objavljeni na službenoj web stranici Islamic Relief Bosna i Hercegovina, kao i na društvenim mrežama.

Nagrađeni radovi bit će objavljeni na službenoj web stranici Islamic Relief Bosna i Hercegovina, kao i na društvenim mrežama.

Islamic Relief želi svim učesnicima puno uspjeha u stvaranju svojih literarnih djela!

Vaši radovi pridonose kulturnom bogatstvu naše zajednice.

NAPOMENA:
Dostavljeni radovi ne podliježu vraćanju, a Islamic Relief Bosna i Hercegovina zadržava pravo njihovog djelimičnog ili potpunog korištenja uz obavezu navođenja podataka o autoru djela.

© Copyrights 2024 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA