Predstavnistvo strane humanitarne organizacije „Islamic Relief Worldwide“ Engleska, Sarajevo raspisuje javni poziv svim pravnim licima za:

DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU OGRIJEVNOG BRIKETA

Pisane ponude podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko naznačenim imenom firme, adresom i brojem telefona sa naznakom „Ponuda za projekat Winterisation“ – NE OTVARAJ do 30.12.2019. do 14:00 sati.

Ponude dostavljati poštom ili lično na adresu Predstavnistvo strane humanitarne organizacije „Islamic Relief Worldwide“ Engleska, Sarajevo Jukićeva 75, 71 000 Sarajevo

Predmet ponude:

Bukov briket – količina 212 tona

sa isporukama na 134 lokacije u Kantonu Sarajevo.

– Ponuda mora biti koncipirana na bazi bukovog briketa

– Ponuda mora u cijenu uključiti prijevoz do krajnjeg korisnika

– Garanciju na kvalitet

– Garanciju na isporuku briketa u dogovorenom vremenskom intervalu

Potrebna dokumentacija uz ponudu:

1. ID broj

2. PDV broj

3. Sudsko rješenje o registraciji firme

4. Potvrda o solventnosti

5. Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima

6. Referentna lista

Napomena: Kopije moraju biti ovjerene i ne starije od tri mjeseca

U cilju eventualnih razjašnjenja nejasnoća iz ponude ponuđači se mogu pozvati da u toku razmatranja ponuda a prije donošenja konačne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi ponude. Sve dodatne informacije vezano za tender mogu se dobiti na pismeni upit poslan najkasnije do 25.12.2019. godine na e-mail: izudin@islamic-relief.ba

Realizacija količine bukovog briketa može varirati +- 10%

© Copyrights 2019 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.