Tokom kampanje #throughHEReyes, a povodom obilježavanja 16 dana activizma protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, Islamic Relief upriličio je posjetu Udruženju roditelja i djece sa teškoćama u razvoju „Malo srce“ u Tuzli.

Uključivanje u redovno obrazovanje djece sa poteškoćama u razvoju, izazov je kojeg su roditelji djece udruženja „Malo srce“ istakli kao jedan od većih problema sa kojima se susreću. Samo jedno od 10 djece, članova ovog udruženja, uključeno je u redovno obrazovanje.

Inkluzivno obrazovanje propisano je zakonima već nekih desetak godina ali se ne provodi u potpunosti. Djeca sa poteškoćama u razvoju u BiH se ne suočavaju samo sa fizičkim i arhitektonskim barijerama, sa nedostatkom pedagoga i asistenata koji bi pružali individualnu podršku djetetu, nego i sa preprekama prouzrokovanim mišljenjem jednog broja stanovništva o njiima, zbog čega su još uvijek neprihvaćena u društvu, stigmatizirana i diskriminirana.

© Copyrights 2019 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.