Petak Mart 8, 2019

Muhammed a.s. je rekao “Nije musliman onaj koji zanoći sit a komšija mu gladan.”

“Za svako trošenje imetka čovjek će morati odgovarati, osim za trošenje u mjesecu Ramazanu na ime činjenja dobra ljudima; to će biti iskup za njegove grijehe; onaj ko u mjesecu Ramazanu podijeli milostinju koliko je trun jedan pa više, to će u Boga Svevišnjeg imati veću težinu nego kada bi izvan mjeseca Ramazana podijelio zlata koliko teže planine na Zemlji.”

Došao je mjesec Božije milosti!

Ramazan je vrijeme samodisciplina i samo-žrtvovanja, razdoblje za razmišljanje i pokazivanje suosjećanja za one manje sretne od nas samih.

Iskoristimo njegove blagodati na najbolji način i investirajmo u  svoju budućnost.
Koliko vremena provodimo u potrazi za Allahovom ljubavlju (SWT)?

Pomažući drugima koji trebaju pomoć ustvari mi  pomažemo sami sebi.

Islamic Relief BiH obezbjeđuje da vaša pomoć sigurno stigne do domova onih najugroženijih u Bosni i Hercegovini.

Ove godine organiziramo pomoć u paketima hrane za : jetime, stare i iznemogle, invalide, povratnike, nezaposlene  i ostale socijalno ugrožene na području cijele Bosne i Hercegovine.

Pozivamo Vas da nas podržite u ovoj plemenitoj namjeri i učestvujete u skladu sa svojim mogućnostima.

Cijena  paketa hrane za jednu porodicu, a koji podmiruje njihove potrebe za min. 15 dana iznosi 50 KM.

Svojim prilozima za hranu obezbjedite jednu ili više porodica  u toku mjeseca Ramazana.

IFTARI ZA JETIME 

Islamic Relief organizuje iftare za jetime i njihove staratelje. Cijena jednog iftara je 15 KM

Doniraj za jednog jetima ili više njih!

Kontaktirajte nas,  rado će mo vam obezbijediti sve neophodne  informacije o ovoj akciji kao i  o drugim  projektima za koje možete dati  priloge, i  na najsigurniji način doći do onih najpotrebnijih za pomoć.
033 666 223 / 268 351  ili 035 298 002

Pozivom na broj  090 292 099 donirate 3 KM –   za projekat ” Ramazanski paketi hrane ” (samo u BH Telecom mreži)

Uplatom na žiroračun

ZIRAAT BANKA BH  186 000 107 2434 061  

(Sa naznakom za „ RAMAZANSKI PAKETI „ili    “IFTAR ZA JETIME”)

ili uplatom u nšim uredima u :
Sarajevu  adresa: Jukićeva 75 Koševsko Brdo – Bare ( kod Bosnalijeka)
i
Tuzli :  Safet Bega Bašagića 39 ,

Ibn Abbas, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. ,da je Uzvišeni Allah rekao:

Uzvišeni Allah odredio je šta je dobro, a šta je zlo, i objasnio: ko naumi da učini dobro djelo, pa ga ne učini, Allah mu ga upiše kao da ga je i učinio; a ko naumi da učini dobro i učini ga, Allah mu upiše nagradu od deset do sedam stotina puta, ili još mnogo veću.

A ko naumi da učini loše djelo, pa ga ne učini, Allah mu to upiše kao dobro djelo; a ko naumi da učini loše djelo i učini ga, Allah mu upiše samo jedno loše djelo.”

© Copyrights 2024 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA