Petak Mart 8, 2019

Patnje i stradanja u Mianmaru ovih dana šokiraju cijeli svijet .
Internacionalne agencije su objavile da je do sada preko 400 000 Rohingya bježeći od
nasilja u sjevernom Rahinenu prešlo granicu sa Bangladešom.

 

Nasilje u Mijanmaru je  odnijelo nekoliko hiljada života. Ogroman priliv izbjeglica je doveo do rapidnog smanjenja zaliha hrane u izbjegličkim kampovima i brza intervencija i dostava pomoći je od velikog značaja.
Veliki broj  Rohingya prelazi  rijeku Naf i nastoji ući u Bangladeš .
400.000 ljudi je zarobljeno u zonama konflikta u zapadnom Mijanmaru.
Ne postoji humanitarni pristup za UN ili INGO u severni Rahine, gdje je trenutno sukob
koncentrisan.

Islamic Relief Mijanmar sa sedištem u gradu Sittwe, država Rakhine, obezbjedio je kao hitnu pomoć prehrambene artikle za stotine porodica.
Nastojimo se povezati sa lokalnim vlastima i drugim agencijama kako bi
obezbedili pristup svim zajednicama pogođenim konfliktima što je brže moguće.

Islamic Relief Bangladeša provodi brzu procjenu potreba u Izbjegličkim kampovima blizu Koksovog bazara. Cilj procjene je uspostavljanje adekvatnog odgovora u pomoći Rohingya-ma koji su pobjegli preko granice.
Islamic Relief posjeduje infrastrukturu i urede u Indiji, Pakistanu, Bangladešu i Mijanmaru , koordinacija naših ureda zasigurno će omogućiti brzu i adekvatnu pomoć nastradalima.

Zbog ogromnog broja novopridošlih izbjeglica iz Mijanmara postojeći kampovi u Bangladešu su prenapučeni i neophodna je izgradnja novih. Islamic Relief radi na izgradnji novih objekata kako bi se smjestili ; djeca, žene,stari i iznemogli-  izmoreni i gladni.

Izuzetno je bitno brzo reagovati i pomoći .
Pomoći možemo pozivom na humanitarni broj telefona
090 292 099 i donirati 3 KM
Uplatom na žiroračun : Ziraat Bank BH   186 000 107 243 4061

© Copyrights 2024 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA