JER NISI SAMA!

 

Piše: Rukajja Ahmić

Rodno zasnovano nasilje je široko rasprostranjen problem koji utiče na živote miliona žena širom svijeta, te postoji u svim društvenim klasama, kulturama i zajednicama. Kada se vrši nasilje nad ženama i djevojkama zbog njihovog spola, društvo u cjelini gubi. Iščitavajući o ovoj temi, zaista se može spoznati da je ovo problem cjelokupnog društva. Procjenjuje se da je 35 posto žena širom svijeta doživjelo fizičko i seksualno nasilje u nekom trenutku svog života.

Nasilje zasnovano na spolu može imati ozbiljne posljedice  po  pojedince – od teške fizičke povrede do trajne psihičke traume.

Da bismo postigli rodnu  ravnopravnost, moramo prevazići rodno zasnovano nasilje, jer samo kada su žene slobodne od nasilja tek tada mogu u potpunosti, efikasno i ravnopravno učestvovati u društvu. Rodno zasnovano nasilje i nasilje nad ženama su dva pojma koja se često koriste naizmjenično, jer većinu nasilja nad ženama vrše (od strane muškaraca) iz rodno zasnovanih razloga, a rodno zasnovano nasilje nesrazmjerno pogađa žene.

 

ŠTA JE TO NASILJE NAD ŽENAMA?

Deklaracija UN-a o eliminaciji nasilja nad ženama, definiše nasilje nad ženama kao bilo koji čin rodno zasnovanog nasilja koji rezultira, ili bi mogao rezultirati, fizičku, seksualnu ili psihičku štetu ili patnju za žene, uključujući prijetnje takvim djelima, prisilu ili proizvoljno lišavanje slobode, bilo da se dešava u javnom ili privatnom životu.U novijim pravnim dokumentima postoje primjeri spajanja ova dva pojma, a koristi se i termin „rodno zasnovano nasilje nad ženama“. Također, i muškarci mogu biti meta rodno zasnovanog nasilja: statistički, broj takvih slučajeva je mnogo manji u odnosu na žene, ali to ne treba zanemariti. Rodno zasnovano nasilje je zasnovano na neravnoteži moći i provodi se s namjerom da se ponizi i učini da se osoba ili grupa ljudi osjeća inferiorno i podređeno. Ova vrsta nasilja duboko je ukorijenjena u društvenim i kulturnim strukturama, normama i vrijednostima koje vladaju društvom, a često se održava kulturom poricanja i šutnje. Rodno zasnovano nasilje može se desiti i u privatnoj i u javnoj sferi, te nesrazmjerno pogađa žene. Rodno zasnovano nasilje može biti seksualno, fizičko, verbalno, psihološko (emocionalno) ili socio-ekonomsko i može imati različite oblike, od verbalnog nasilja i govora mržnje na internetu, do silovanja ili ubistva. Može ga počiniti bilo ko: sadašnji ili bivši supružnik/partner, član porodice, kolega s posla, školski drugovi, prijatelji, nepoznata osoba ili osobe koje djeluju u ime kulturnih, vjerskih, državnih ili unutardržavnih institucija. Rodno zasnovano nasilje, kao i svaka vrsta nasilja, je pitanje koje uključuje odnose moći. Zasniva se na osjećaju superiornosti i namjeri da se ta superiornost potvrdi u porodici, u školi, na poslu, u zajednici ili u društvu u cjelini.  Ne pričati o ovome, te ne davati podršku svima koji se trenutno bore s tim, je kao i prećutno odobriti sve to. Ne odobravamo, zato i pišemo. Jer nisi sama!

© Copyrights 2022 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA