Srijeda Oktobar 25, 2023

Predstavništvo strane humanitarne organizacije „Islamic Relief Worldwide“ Engleska, Sarajevo raspisuje
Javni poziv  svim zainteresovanim pravnim licima za:
NABAVKU 2324 m (PRM) OGRJEVNOG DRVETA

U skladu sa svojom humanom misijom pružanja adekvatne pomoći, Islamic Relief Bosne i Hercegovine će u narednom periodu
implementirati nabavke i isporuke ogrjevnog drveta za 664 porodice u Bosni i Hercegovini.
Svaka porodica će zaprimiti po cca 3 PRM ogrjevnog drveta.

S obzirom na obim distribucije koja će obuhvatiti nekoliko regija u Bosni i Hercegovini, Javni poziv je podijeljen na LOT-ove.
Svi zainteresovani ponuđači svoje ponude mogu dostaviti i za pojedinačne lokalne zajednice-gradove
neovisno o spisku lokalnih zajednica navedenih u opisu za pojedine LOT-ove

Ponudu je moguće dostaviti za jedan LOT, za više LOT-ova ili sve LOT-ove.

Ponuđači moraju potvrditi da su organizaciono spremni i u mogućnosti obezbijediti dovoljne količine ogrjevnog drveta.

Predmet nabavke: 

*Ogrjevno drvo iscijepano: bukova/hrast/grab  
*Pakovanje -ogrjevno drvo treba biti složeno i upakovano na paleti 
*Količina ogrjevnog drveta po jednoj isporuci: 3,5 PRM 
*Ukupna količina drvnog sortimenta za nabavku i isporuku cca 2324 PRM 

LOT 1 –   Nabavka i isporuka ogrjevnog drveta za Kanton Sarajevo

Ukupna količina  441 PRM

Broj adresa za isporuku: 126

LOT 2 –  Nabavka i isporuka ogrjevnog drveta za Tuzlanski kanton

Ukupna količina drvnog sortimenta za isporuku  395,5 PRM

Broj adresa za isporuku 113

 

LOT3-  Nabavka i isporuka iscijepanog ogrjevnog drveta  za SBK i ZDK Kanton

Ukupna količina drvnog sortimenta za isporuku 595 PRM

Broj adresa za isporuku 170

 

LOT 4 – Nabavka i isporuka iscijepanog ogrjevnog drveta za Kanton 10

Ukupna količina drvnog sortimenta za isporuku  175 PRM

Broj adresa za isporuku 50

 

LOT 5 – Nabavka i isporuka iscijepanog ogrjevnog drveta za HNK Kanton

Ukupna količina drvnog sortimenta za isporuku  175 PRM

Broj adresa za isporuku 50

 

LOT 6 – Nabavka i isporuka iscijepanog ogrjevnog drveta za gradove na području RS i Brčko Distrikta ( Srebrenica, Bratunac, Zvornik, Milići, Vlasenica, Biljeljina, Brčko)

Ukupna količina drvnog sortimenta za isporuku 504 PRM

Broj adresa za isporuku 144

DOKUMENTACIJA

Neophodna dokumentacija koju ponuđači trebaju dostaviti:

  1. ID broj
  2. PDV broj
  3. Sudsko rješenje o registraciji firme
  4. Potvrda o solventnosti
  5. Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima
  6. Garancija na kvalitet i kvantitet robe
  7. Garancija na isporuku u dogovorenom vremenskom intervalu
  8. Referentna lista

Nepotpune ponude i ponude pristigle nakon navedenog roka se neće uzeti u razmatranje.

Kopije tražene dokumentacije moraju biti ovjerene i ne starije od tri mjeseca.

Za eventualna pitanja ili nejasnoće iz ponude, ponuđači se mogu pozvati da u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja konačne odluke o izboru dobavljača,
daju dodatne informacije u vezi ponude. Eventualna pojašnjenja vezano za tender mogu se dobiti na pismeni upit poslan na email:
[email protected] najkasnije do 04.11.2023. godine.

Pisane ponude se podnose u zapečaćenoj koverti s čitko naznačenim imenom firme, adresom, brojem telefona i naznakom
„PONUDA ZA NABAVKU OGRJEVNOG DRVETA- (NAVESTI LOT/LOT-ove ZA KOJI SE PODNOSI PONUDA )” – NE OTVARAJ

Javni poziv je otvoren u periodu od 25.10.2023 do 08.11.2023. godine.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 08.11.2023. do 12:00 sati. 

Ponude zajedno s navedenom neophodnom dokumentacijom dostaviti poštom, lično na adresu organizacije ili putem emaila [email protected]

Ponuđači koji uđu u uži izbor dužni su u roku od 48 sati na zahtjev  Islamic Relief BiH dostaviti ovjerenu originalnu dokumentaciju  navedenu u tekstu Javnog poziva .

Ponude, s naznakom Javnog poziva (466/23) i LOT-a za koji se prijavljujete, dostaviti na sljedeću adresu: 

 

Predstavništvo strane humanitarne organizacije „Islamic Relief Worldwide Engleska“, Sarajevo 

Adresa: Jukićeva 75 

71 000 Sarajevo 

© Copyrights 2024 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA