Ponedjeljak Maj 8, 2023

JAVNI POZIV- NABAVKA SJEMENA I POLJOPRIVREDNE OPREME

Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worldwide« Engleska, Sarajevo raspisuje Javni poziv svim zainteresovanim pravnim licima za dostavu ponuda za nabavku sjemena, rasadnog materijala i pomoćne opreme   za plasteničku proizvodnju.

Nabavka se vrši na bazi potreba za 40 plastenika jedinične površine od 150 m2.

U tabeli su prikazane količine potrebne za jedan plastenik površine 150m2.

Artikal / Usluga JM
Šifra    Naziv Kol
Špinat 0,50kg kg 0.5
Luk sadni kg 2
mreža za zasjen 7,2×25,0m kom. 1
NPK 7:20:30   25/1 kom. 1
peletirano đubrivo 25kg kom. 1
pocinčana žica 2,8mm  10/1 kom. 1
kanap za vezanje  2/1 kom. 1
kristalon 1  2/1 kom. 1
Kristalon 2  2/1 kom. 1
Kristalon 3  3/1 kom. 1
Kalcij  3/1 kom. 1
Mulch folija za paradajz 48m kom. 1
Mulch folija za papriku  48m kom. 1
Supstrat za sadnju 70 l kom. 1
Leđna prskalica 12-20l kom. 1
Insekticid zemljišni 0,50kg kom. 1
Ridomil 250 grama/elios 250 gr kom. 1
Insekticid za biljne uši 50ml kom. 1
Slavol 1/1 lit. kom. 1
Sadnice paradajza kom. 225
Sadnice paprike kom. 225
Sadnice krastavca kom. 75
vaga digitalna kom. 1

OPŠTI USLOVI

– Svi navedeni artikli moraju ispunjavati standarde kvaliteta

– Sadnice trebaju biti certificirane

Ponuđač je u obavezi da obezbijedi prijevoz do dogovorene destinacije

Ponuda mora biti koncipirana na bazi artikala navedenim u opisu.
Cijena mora biti izražena za svaki pojedinačni proizvod sa uračunatim PDV-om.

Kriterij za odabir najbolje ponude:
1. Cijena
2.Rok isporuke
3. Način plaćanja
4. Garancije na kvalitet proizvoda, rokove isporuke i kvalitet izvršenja

DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koju kompanije moraju dostaviti uz ponudu:
•Naziv i tačnu adresu ponuđača
•ID broj
•PDV broj
•Sudsko rješenje o registraciji firme
•Potvrda o solventnosti
•Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima
•Garancija na kvalitet i kvantitet robe
•Garancija na isporuku u dogovorenom vremenskom intervalu;
•Referentna lista
•Napomena: nepotpune i ponude pristigle nakon navedenog roka se neće uzeti u razmatranje!
•U cilju eventualnih razjašnjenja ili nejasnoća iz ponude, ponuđači se mogu pozvati da u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja konačne odluke o izboru dobavljača, daju dodatne informacije u vezi ponude.
Eventualna pojašnjenja vezano za tender mogu se dobiti na pismeni upit poslan na :
[email protected] , najkasnije do 12.05.2023. godine.

Pismene ponude na Javni poziv podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko napisanim informacijama:

Naziv kompanije, adresa i broj telefona, sa naznakom:

PONUDA ZA “Nabavka sjemena, rasadnog materijala i opreme za plasteničku proizvodnju”
Javni poziv traje od 08.05.2023 do 15.05.2023 god. do 12:00 sati.

Punude dostavljati poštom ili lično na adresu:

Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worldwide« Engleska, Sarajevo,

Jukićeva br. 75, 71000 Sarajevo

© Copyrights 2024 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA