Petak August 25, 2023

Islamic Relief BiH objavljuje Finalnu rang listu vezanu za Javni poziv 248-22.

Islamic Relief Bosna i Hercegovina je ocjenjivao prijavljene kandidate prema kriterijima vezanim za osnovnu i dodatnu dokumentaciju, te kriterije vezane za inicijalnu monitoring posjetu.
Kriteriji su navedeni u daljnjem tekstu.

U Javnom pozivu 248-22 se od aplikanata tražila sljedeća dokumentacija koja je bodovana:

1. Osnovna dokumentacija:
A. Ispunjen prijavni obrazac;
B. Kućna lista (ne starija od 6 mjeseci);
C. CIPS prijava prebivališta svih članova domaćinstva (ne starije od 6 mjeseci);
D. Dokaz o primanjima (posljednja platna lista ili posljednji penzioni ček) ili dokaz o nezaposlenosti odraslih članova porodice (ne stariji od 6 mjeseci);
E. Za maloljetnike iznad 15 godina dostaviti dokaz o školovanju (ne stariji od 6 mjeseci).

2. Dodatna dokumentacija:
A. Dokaz o invaliditetu člana porodice prijavljenog na navedenoj adresi prebivališta;
B. Dokaz o smrti supružnika (za samohrane roditelje);
C. Uvjerenje/potvrda o ostvarenom povratku s naznakom godine povratka za nosioca
domaćinstva ili roditelja nosioca domaćinstva (izdato od nadležnog organa, original ili ovjerena fotokopija);
D. Dokaz o statusu raseljenog lica;
E. Potvrda o boračkom statusu;
F. Druga relevantna dokumentacija kojom se dokazuje nepovoljan socijalno-ekonomski status.

U skladu s bodovnim kriterijima u vezi socijalne situacije u porodici aplikanta bodovanje je izvršeno na sljedeći način:
1. Broj članova u domaćinstvu (za više od 5 članova): 10 bodova
2. Domaćinstva sa ukupnim primanjima do 150 KM po članu porodice: 10 bodova
3. Domaćinstva sa ukupnim primanjima do 250 KM po članu porodice: 5 bodova
4. Domaćinstva sa ženom kao hraniteljicom porodice: 10 bodova
5. Broj nezaposlenih odraslih osoba u domaćinstvu (više od dvije osobe): 10 bodova
6. Samohrano roditeljstvo: 5 bodova
7. Broj djece po domaćinstvu (više od 3 djece u domaćinstvu): 10 bodova
8. Broj djece po domaćinstvu (do 2 djece): 5 bodova
9. Domaćinstva sa osobom s invaliditetom: 10 bodova
10. Povratničke porodice: 10 bodova
11. Interno raseljene osobe: 5 bodova
12. Status ratnog veterana: 5 bodova
13. Novi Islamic Relief Bosna i Hercegovina korisnici: 5 bodova

Sljedeći aspekti aplikanata su bili dio kriterija i procjene kandidata na terenu:
1. Kriteriji vezani za kandidata
a. Ranije iskustvo u radu sa doniranim dobrom
b. Posjedovanje znanja i vještina u radu sa doniranim dobrom
c. Tjelofizička spremnost kandidata
d. Motivacija kandidata za radom sa doniranim dobrom
e. Uvažavanje vrijednosti Islamic Reliefa: iskrenost (Ikhlas), izvrsnost (Ihsan), suosjećanje (Rahma), socijalna pravda (Adl), skrbništvo (Amana)
2. Tehnički aspketi
a. Tehnički uvjeti za primanjem donacije
b. Vlasništvo zemljišta
c. Površina zemljištva neophodna za instaliranje plastenika
d. Nagib zemljištva/terena
e. Pristup i dostupnost vode
f. Pristup i dostupnost plasteniku
3. Socioekonomski aspekti
a. Da li su uvjeti na terenu u skladu sa prezentiranom potrebom u aplikaciji kandidata?
b. Da li je riječ o subjetkivno percipiranoj potrebi (šta korisnik misli da je njegova potreba) ili o objektivnoj izraženoj potrebi (šta je opservirano na terenu u smislu stvarne potrebe)?

REZULTATI INICIJALNIH POSJETA
Islamic Relief Bosna i Hercegovina je angažovao kredibilne eksperte sa višegodišnjim iskustvom u području poljoprivrede i procjenjivanja fizičkih lica na natječajima koji su vršili evaluaciju trenutnog stanja na terenu.
Eksperti su obavili ukupno 262 pojedinačne posjete aplikantima od kojih je 200 zadovoljilo gore navedene kriterije.
Nakon finaliziranog spiska planirano je potpisivanje ugovora i distribucija poljoprivrednih i stočnih dobara. P
lanirani broj donacija je umanjen kao posljedica nesrazmjernih inflacijskih tendencija, poskupljenja jediničnih cijena, kao i troškova prijevoza i distribucije ka krajnjim korisnicima.

FINALNI SPISKOVI

FINALNI SPISAK KORISNIKA KOJI SU DOBILI PLASTENIKE

R.br. Šifra Spol Grad Kanton/regija
1. PRINT99ER Ženski Olovo Zeničko-dobojski kanton
2. 0205M Muški Foča Bosansko-podrinjski kanton
3. Radar Muški Žepče Zeničko-dobojski kanton
4. MIKI81 Muški Ustikolina Bosansko-podrinjski kanton
5. RČ881572 Ženski Kiseljak Srednjobosanski kanton
6. 12341234 Ženski Zavidovići Zeničko-dobojski kanton
7. ESEEV Muški Vitez Srednjobosanski kanton
8. MRKI78 Muški Maglaj Zeničko-dobojski kanton
9. VRABAS44 Muški Foča Bosansko-podrinjski kanton
10. EB15091957 Muški Maglaj Zeničko-dobojski kanton
11. SUNCOKRET10 Ženski Sanski Most Unsko-sanski kanton
12. lasta Muški Ključ Unsko-sanski kanton
13. a2208a Ženski Zenica Zeničko-dobojski kanton
14. id1958 Muški Vitez Srednjobosanski kanton
15. ZG29081997 Muški Prozor Rama Hercegovačko-neretvanski kanton
16. ZS03111953 Ženski Foča Bosansko-podrinjski kanton
17. NA Muški Olovo Zeničko-dobojski kanton
18. SJ1980 Ženski Tešanj Zeničko-dobojski kanton
19. TRN123 Muški Maglaj Zeničko-dobojski kanton
20. 2510L Muški Travnik Srednjobosanski kanton
21. N123 Ženski Kiseljak Srednjobosanski kanton
22. motika Muški Busovača Srednjobosanski kanton
23. čiček Muški Zenica Zeničko-dobojski kanton
24. 102 Muški Zavidovići Zeničko-dobojski kanton
25. NEČKO13 Muški Zenica Zeničko-dobojski kanton
26. AK19041980 Ženski Jajce Srednjobosanski kanton
27. MUSHY13 Muški Stolac Hercegovačko-neretvanski kanton
28. NB 01061975 Muški Kreševo Srednjobosanski kanton
29. IZ1970 Muški Blagaj Hercegovačko-neretvanski kanton
30. FELLAHBB1 Muški Čapljina Hercegovačko-neretvanski kanton
31. HABAB007 Muški Željezno Polje Zeničko-dobojski kanton
32. 1e2a Muški Zavidovići Zeničko-dobojski kanton

FINALNI SPISAK KORISNIKA KOJI SU DOBILI PERAD

R.br. Šifra Spol Grad Kanton/regija
1. JB, 261166 Ženski Stolac Hercegovačko-neretvanski kanton
2. HM19071988 Ženski Gračanica Tuzlanski kanton
3. AR11011993 Ženski Visoko Zeničko-dobojski kanton
4. EK04011972 Muški Foča Bosansko-podrinjski kanton
5. Fazlagića bb Muški Goražde Bosansko-podrinjski kanton
6. ADNADIAN Ženski Zenica Zeničko-dobojski kanton
7. AF13071975 Muški Kiseljak Srednjobosanski kanton
8. HH1962 Ženski Tuzla Tuzlanski kanton
9. JABUKA1988 Ženski Zavidovići Zeničko-dobojski kanton
10. mumyJe Ženski Jajce Srednjobosanski kanton
11. Gagi72 Muški Goražde Bosansko-podrinjski kanton
12. KLIN Muški Travnik Srednjobosanski kanton
13. EH2004G Ženski Gračanica Tuzlanski kanton
14. BH04011982 Muški Gračanica Tuzlanski kanton
15. ES29101982 Muški Kakanj Zeničko-dobojski kanton
16. budućnost… Muški Jajce Srednjobosanski kanton
17. 13jesen22 Muški Foča Bosansko-podrinjski kanton
18. MM1974 Muški Olovo Zeničko-dobojski kanton
19. act 12 Ženski Zavidovići Zeničko-dobojski kanton
20. EB06041973 Muški Goražde Bosansko-podrinjski kanton
21. LN21041967 Ženski Visoko Zeničko-dobojski kanton
22. 1207EAL Ženski Kalesija Tuzlanski kanton
23. BOSNA123 Muški Gornji Vakuf Srednjobosanski kanton
24. MO 09021967 Ženski Jajce Srednjobosanski kanton
25. EA13111982 Ženski Doboj Istok Tuzlanski kanton
26. ela123 Ženski Zavidovići Zeničko-dobojski kanton
27. 173 247 Muški Rogatica Regija Istočno Sarajevo
28. MT11021974 Muški Donji Vakuf Srednjobosanski kanton
29. Pajo321 Muški Vitez Srednjobosanski kanton
30. 2022 Ženski Kalesija Tuzlanski kanton
31. NAHLA Ženski Kiseljak Srednjobosanski kanton
32. ĆF06111966 Muški Bugojno Srednjobosanski kanton
33. NA09071977 Ženski Srebrenik Tuzlanski kanton
34. SJ07111979 Ženski Kalesija Hercegovačko-neretvanski kanton
35. oktobar3 Ženski Stolac Hercegovačko-neretvanski kanton
36. FAZLA Muški Zavidovići Zeničko-dobojski kanton
37. samija90 Ženski Visoko Zeničko-dobojski kanton
38. 37210155 Ženski Travnik Srednjobosanski kanton
39. HT13111978 Ženski Goražde Bosansko-podrinjski kanton
40. KM02031984 Muški Sanski Most Unsko-sanski kanton
41. “KORNET 32” Muški Foča Bosansko-podrinjski kanton
42. GR15 Ženski Travnik Srednjobosanski kanton
43. RM1957 Muški Lukavac Tuzlanski kanton
44. MANi123 Ženski Bihać Unsko-sanski kanton
45. ZEBINAŠUMA1 Muški Foča Bosansko-podrinjski kanton
46. FSEDFSED Ženski Zavidovići Zeničko-dobojski kanton
47. Raza Zvornik Ženski Zvornik Regija Bijeljina
48. 9991A Ženski Olovo Zeničko-dobojski kanton
49. Deni Ženski Bosanska Krupa Srednjobosanski kanton
50. SČ03081974 Muški Gračanica Tuzlanski kanton
51. Bugi Muški Foča Bosansko-podrinjski kanton
52. FA 19 RE Ženski Živinice Tuzlanski kanton
53. RASKA1967 Ženski Mostar Hercegovačko-neretvanski kanton
54. SJ 30101962 Muški Donji Vakuf Srednjobosanski kanton
55. povratnik14 Muški Mostar Hercegovačko-neretvanski kanton
56. 90 VB Muški Doboj Istok Tuzlanski kanton
57. Cvijece2022 Ženski Zavidovići Zeničko-dobojski kanton
58. 777 Ženski Olovo Zeničko-dobojski kanton
59. 1906199 Ženski Zavidovići Zeničko-dobojski kanton
60. HA190119 Ženski Tuzla Tuzlanski kanton
61. 23122009 Ženski Ključ Unsko-sanski kanton
62. srle Muški Tuzla Tuzlanski kanton
63. FARMA2022 Ženski Zavidovići Zeničko-dobojski kanton

FINALNI SPISAK KORISNIKA KOJI SU DOBILI KRAVE

R.br. Šifra Spol Grad Kanton/regija
1. RO08031975 Ženski Kakanj Zeničko-dobojski kanton
2. ŽO85 Muški Trnovo Regija Istočno Sarajevo
3. same65 Muški Tešanj Zeničko-dobojski kanton
4. MG0108 Muški Prozor Hercegovačko-neretvanski kanton
5. Medina 123 Ženski Bosanski brod Unsko-sanski kanton
6. X2Y3Q Muški Olovo Zeničko-dobojski kanton
7. OHZME22 Muški Busovača Srednjobosanski kanton
8. TM7561 Muški Istočna Ilidža Regija Istočno Sarajevo
9. kukuruz Muški Vitez Srednjobosanski kanton
10. DjI04031965 Muški Stolac Hercegovačko-neretvanski kanton
11. Jesen 22 Muški Maglaj Zeničko-dobojski kanton

FINALNI SPISAK KORISNIKA KOJI SU DOBILI OVCE

R.br. Šifra Spol Grad Kanton/regija
1. Hamdo1970 Muški Foča Bosansko-podrinjski kanton
2. 1818 Muški Rogatica Regija Istočno Sarajevo
3. mheah8 Muški Vlasenica Regija Bijeljina
4. Mš1965 Muški Zavidovići Zeničko-dobojski kanton
5. bor Muški Srebrenica Regija Bijeljina
6. MV25111998 Ženski  Vlasenica Regija Bijeljina
7. POVRATNIK19551 Muški Olovo Zeničko-dobojski kanton
8. 1960 Muški Sapna Tuzlanski kanton
9. IPE-01 Muški Višegrad Regija Istočno Sarajevo
10. S19667Z Muški Vitez Srednjobosanski kanton
11. HH4444 Ženski  Bratunac Regija Bijeljina
12. RN010975 Muški  Kalesija Tuzlanski kanton
13. DKR20 Muški  Zvornik Regija Bijeljina
14. pćela 1 Ženski  Srebrenica Regija Bijeljina
15. SAJA78 Muški Olovo Zeničko-dobojski kanton
16. Kemal2208 Ženski Rudo Regija Istočno Sarajevo
17. SM1970 Muški Kakanj Zeničko-dobojski kanton
18. SB24111969 Muški Bugojno Srednjobosanski kanton
19. 1BANANA1 Muški Kakanj Zeničko-dobojski kanton
20. 07011958 Muški Osmaci Tuzlanski kanton
21. NR24031979 Muški Kalesija Tuzlanski kanton
22. AK14051973 Muški Jajce Srednjobosanski kanton
23. AZ14041979 Muški  Vlasenica Regija Bijeljina
24. ABC-123 Muški Jajce Srednjobosanski kanton
25. SD18021985 Muški Bratunac Regija Bijeljina
26. DRA333 Ženski Busovača Srednjobosanski kanton
27. NA Ženski Bosanski Petrovac Unsko-sanski kanton
28. boat Muški Čapljina Hercegovačko-neretvanski kanton
29. kabernik067 Muški Višegrad Regija Istočno Sarajevo
30. MAML2130 Ženski Srebrenica Regija Bijeljina
31. sana 95 softa Muški Olovo Zeničko-dobojski kanton
32. ZN715VN Muški Vitez Srednjobosanski kanton
33. 04032409 Muški Žepče Zeničko-dobojski kanton
34. MT02011976 Muški Maglaj Zeničko-dobojski kanton
35. SH10081968 Muški Busovača Srednjobosanski kanton
36. OS25011963 Muški Bratunac Regija Bijeljina
37. “20.06.2007.” Muški Srebrenica Regija Bijeljina
38. N/A Muški Žepče Zeničko-dobojski kanton
39. drina 123 Muški Goražde Bosansko-podrinjski kanton
40. BANJEVAC17 Ženski Breza Zeničko-dobojski kanton
41. MOHOEORO Muški Jelah Zeničko-dobojski kanton
42. 1234, ABCD Muški Rogatica Regija Istočno Sarajevo
43. š.k. Muški Ključ Unsko-sanski kanton
44. ŠIBENICA 123 Muški Jajce Srednjobosanski kanton
45. EAS168 Ženski Kladuša Unsko-sanski kanton
46. BRZI X Muški Zavidovići Zeničko-dobojski kanton
47. 777 -n-v- Muški Žepče Zeničko-dobojski kanton
48. JS 09011993 Ženski Glamoč Kanton 10
49. ML14031955 Ženski Vareš Zeničko-dobojski kanton
50. 1218 Muški Ključ Unsko-sanski kanton
51. 110494 Ženski Srebrenica Regija Bijeljina
52. ‘Penal” Muški Olovo Zeničko-dobojski kanton
53. RP1972 Muški Zvornik Regija Bijeljina
54. sreća1204 Muški Zvornik Regija Bijeljina
55. Amip2004 Muški Vareš Zeničko-dobojski kanton
56. SP 300/2 Muški Sanski Most Unsko-sanski kanton
57. ZH20021981 Ženski Sapna Tuzlanski kanton
58. N/A Muški Olovo Zeničko-dobojski kanton
59. RISA53 Ženski Visoko Zeničko-dobojski kanton
60. nb.1972 Muški Zavidovići Zeničko-dobojski kanton
61. IS01051975 Muški Bratunac Regija Bijeljina
62. 20031967 Muški Zvornik Regija Bijeljina
63. Istanbul 2022 Muški Sapna Tuzlanski kanton
64. ZŠ 09111964 Ženski Jajce Srednjobosanski kanton
65. EL15121973 Muški Ključ Unsko-sanski kanton
66. KRIŽEVIĆI Muški Zvornik Regija Bijeljina
67. MM1961 Muški Vareš Zeničko-dobojski kanton
68. NA Ženski Srebrenica Regija Bijeljina
69. KOVERTA777 Muški Žepče Zeničko-dobojski kanton
70. Bliski. Muški Kakanj Zeničko-dobojski kanton
71. EK01111973 Muški Zavidovići Zeničko-dobojski kanton
72. MČ16091972 Muški Maglaj Zeničko-dobojski kanton
73. 01041969 Ženski Osmaci Regija Bijeljina
74. 1981 Muški Visoko Zeničko-dobojski kanton
75. ZELENO Muški Zavidovići Zeničko-dobojski kanton
76. n/A Muški Bratunac Regija Bijeljina
77. 30101982 Muški Zvornik Regija Bijeljina
78. 171065 Muški Travnik Srednjobosanski kanton
79. 123COM456 Muški Travnik Srednjobosanski kanton
80. Musići 11, Olovo Ženski Olovo Zeničko-dobojski kanton
81. 120371 Muški Srebrenica Regija Bijeljina
82. lopta222 Muški Zavidovići Zeničko-dobojski kanton
83. 1010 Muški Kakanj Zeničko-dobojski kanton
84. OVCE Muški Jajce Srednjobosanski kanton
85. meri Muški Zavidovići Zeničko-dobojski kanton
86. IR02031978 Muški Bratunac Regija Bijeljina
87. JJ5KOL Muški Zvornik Regija Bijeljina
88. TRAVOJED82 Muški Vlasenica Regija Bijeljina
89. 06 Muški Fojnica Srednjobosanski kanton
90. E.D. Ženski Olovo Zeničko-dobojski kanton
91. SM0501196 Muški Goražde Bosansko-podrinjski kanton
92. fz68 Muški Olovo Zeničko-dobojski kanton
93. NMB Muški Zenica Zeničko-dobojski kanton

Svi korisnici koji su dobili određeno dobro će biti telefonski kontaktirani od strane osoblja Islamic Reliefa BiH.

Kao međunarodna humanitarna organizacija, svaki dan se susrećemo s teškim životnim pričama i situacijama stanovništva u Bosni i Hercegovini.

Vjerujemo da situacija mnogih stanovnika Bosne i Hercegovine zahtijeva pomoć i podršku za njihov opstanak na selu. Nažalost, u trenutnom projektu kroz koji dodjeljujemo poljoprivredna i stočna dobra, svi kapaciteti su popunjeni i nemamo prostora za uključivanje dodatnih korisnika.

Islamic Relief Bosne i Hercegovine će i u narednom periodu nastaviti pomagati stanovništvu BiH kroz humanitarne i razvojne projekte,
te molimo da pratite našu web stranicu https://www.islamic-relief.ba/ i društvene mreže za više informacija.

Za sve žalbe i sugestije molimo da se obratite na sljedeće načine:

Neprimjereno i protuzakonito ponašanje kao i neispunjavanje standarda od strane uposlenika Islamic Reliefa, kao i naših partnera možete prijaviti:

Za sve ostale informacije, sugestije, pohvale ili druge zahtjeve molimo da nam se obratite na gorenavedenu poštansku adresu ili broj telefona 033 666 234.

© Copyrights 2023 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA