Wednesday November 27, 2019

U okviru „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ građanke Tuzlanskog kantona, nevladine organizacije i obrazovne institucije 26.11.2019. godine od 12:00 do 12:30 na Trgu Slobode u Tuzli su održale društveni performans pod nazivom „Vrisak za one bez glasa“.

Od septembra do danas u BiH su ubijene 4 zene od strane trenutnih ili bivših partnera. Prema nalazima istraživanja o rasprostranjenosti nasilja u BiH više od polovine žena iz uzorka (47,2% u BiH, 47,2% u FBiH i 47,3% u RS-u) doživjelo je bar neki oblik nasilja nakon što je navršilo 15 godina. U Tuzlanskom kantonu u prvih 6 mjeseci 2019. godine bilo je 178 prijava nasilja u porodici. Istraživanja pokazuju da se tek svaka 4 žena odluči da prijavi nasilje, tako da je pravi broj žrtava nasilja nad ženama puno veći.

Nasilje nad ženama je bilo koji čin rodno zasnovanog nasilja koji rezultira ili vrlo vjerojatno može prouzročiti fizičku, seksualnu ili duševnu povredu, štetu, ili patnju ženama, uključujući i prijetnje takvim djelima, prisiljavanje ili samovoljno lišavanje slobode, bilo da se isto događa u javnom ili privatnom životu”.

26.11.2019. godine u Tuzli, na Trgu Slobode, od 12:00 do 12:30 sati od 100 do 300 građanki Tuzlanskog kantona su stajale sa brojevima i upitnicima i u toku pola sata svakih 10 minuta sa svojih telefona puštale ženski vrisak.

“Brojevi žrtava i statistika o raspostranjenosti nasilja nad ženama su stvarne žene i to je ono što želimo da pokažemo sa ovim performansom. Želimo da ukažemo na široku rasprostranjenost nasilja nad ženama i pružimo podršku žrtvama i preživjelima. Niste same.”

© Copyrights 2022 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA