Ponedjeljak August 1, 2022

Šta je zdravlje?
DEFINICIJA
Definicija zdravlja koju daje SZO glasi:
„Zdravlje predstavlja kompletno fizičko, mentalno i socijalno blagostanje, ne samo odsustvo bolesti i nemoć.“

Mentalno zdravlje
DEFINICIJA

Mentalno zdravlje nije samo nepostojanje metalnog poremećaja, već je i stanje kada svaka osoba koja je svjesna svojih sposobnosti, u stanju da se nosi sa stresom u svakodnevnom životu i da bude produktivna, te je sposobna da ostvari lični doprinos za svoju zajednicu. To znači da osoba posjeduje slijedeće karakteristike: sigurnost, optimizam, samopoštovanje, prihvatanje sebe i drugih, pronalaženje zadovoljstva u aktivnostima koje biramo, vjera u ono što radimo, postojanje kapaciteta za suočavanje sa lijepim i manje lijepim događajima u životu.

Faktori koji utiču na mentalno zdravlje pojedinca su:

 • Biološki faktori
 • Psihološki faktori
 • Socijalni faktori

Biološki faktori odnose se na genetske predispozicije za razvoj određenih mentalnih poremećaja ili poremećaja ponašanja i ispoljavaju se kod ljudi koji doživljavaju određene sredinske stresore. Sredinski faktori se odnose na:

 • uživanje opijata od strane majke u fetalnom periodu,
 • malnutricije, infekcije,
 • razorena porodična okruženja,
 • zanemarivanje,
 • izolacija i trauma

Psihološki faktori odnose se na razvoj odnosa između djeteta i roditelja ili staratelja. Pažljivo staranje, koje je stabilno i sa nježnošću dozvoljava djetetu da pažljivo razvija govor, intelekt i regulaciju emocija. Zbog bolesti i smrti staratelja, ako je dijete odvojeno od staratelja zbog siromaštva, rata, izbjeglištva, staranja koje je ne dovoljno i nerazvijenosti socijalnih službi, glad i neuhranjenost, sve ovo može uticati na mentalno zdravlje i razvoj poremećaja u ponašanju tokom djetinjstva ili kasnije u odraslom dobu.

Socijalni faktori odnose se na sve promjene koje mogu nastati usljed promjena koje zavise od ekonomskog status, pola, rase i etničke pripadnosti. Ujedno, socijalni faktori koji utiču na mentalno zdravlje su urbanizacija, siromaštvo i tehnološki razvoj.
Priroda moderne urbanizacije donosi sa sobom mnogobrojne stresore:

 • prenaseljena i prezagađena okruženja,
 • siromaštvo,
 • zavisnost od monetarne ekonomije,
 • visok nivo nasilja i
 • smanjenu podršku društva

Nasilje prema ženama predstavlja osnovni problem socijalnog i opšteg zdravlja i pogađa žene svih godina, kulturoloških sredina i imovinskog stanja.

Brinimo o sebi jer zdravlje je zakon !

Briga o sebi uključuje brigu o svom mentalnom zdravlju i potreba je svakog pojedinca. Da bismo bolje funkcionisali, u današnjem vremenu, koje je puno raznih stresogena, bitno je za sebe pobrinuti se na vrijeme. Za problem sa mentalnim zdravljem pored Centara za Mentalno zdravlje (CZM), uslugu psihologa/psihoterapeuta možete dobiti u Islamic Relief-u.

Termin možete zakazati pozivom na broj psihološkog savjetovališta Islamic Relief-a:

061 / 816 – 492

PREUZMI BROŠURU

© Copyrights 2023 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA