Tuesday May 18, 2021

Predstavništvo strane humanitarne organizacije “Islamic Relief WW “ Engleska, Sarajevo dana 17.05.2021 godine objavljuje:

 

KONKURS

za prijem  u radni odnos na određeno vrijeme, uz obavezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca, za radno mjesto:

                                Finansijski Koordinator  – (1 izvršilac u Sarajevu).

 

Opis radnog mjesta:

 1. Knjiženje ulaznih i izlaznih faktura (roba, troškovi i ostalo)
 2. Knjiženje izvoda (KM i deviznih)
 3. Knjiženje blagajne
 4. Obračun službenog puta
 5. Evidencija i knjiženje stalnih sredstava
 6. Obračun plata i ostalih ličnih primanja i prijava istih u sistem Porezne uprave
 7. Aktivna saradnja sa vanjskim revizorom klijenta
 8. Aktivna saradnja sa Poreskom upravom, Upravom za indirektno oporezivanje, bankama i drugim relevantnim službama i institucijama
 9. Izrada finansijskih izvještaja i budžeta
 10. Izrada poreskog bilansa i porezne prijave
 11. Kontrola finansijskog i robnog knjigovodstva
 12. Otvarenje poslovnih knjiga početkom godine
 13. Komunikacija sa ostalim odjelima i sjedištem putem telefona i maila
 14. Izrada različitih analiza po zahtjevu uprave
 15. Sravnjenje IOS-a
 16. Sravnjenje analitičkih kartica kupaca, dobavljača i kredita (zajmova)
 17. Pračenje zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti računovodstva i finansija
 18. Prati i sprovodi pravila i smjernice Finansijskih pravilnika IRWW
 19. Radi i ostale poslove po nalogu direktora.

Kvalifikacija i kompetencija:                          

 • VSS, ekonomski fakultet
 • Položen ispit za certificiranog računovođu
 • Najmanje dvije godine praktičnog iskustva na poslovima vođenja poslovnih knjiga ili iskustva na poslovima računovodstva
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika
 • Odlično poznavanje Microsoft Office paketa
 • Spremnost za timski i prekovremeni rad
 • Spremnost za putovanje van zemlje po potrebi
 • Izražena snažna motivacija i empatija prema ciljevima i zadacima organizacije
 • Sposobnost preciznog rada pod pritiskom i obraćanja pozornosti na detalje
 • Lojalnost, povjerljivost i poštivanje organizacijskih vrijednosti, načela i polisa kao što su: Islamske vrijednosti, Zaštita djece, Borba protiv mita i korupcije, Kodeks ponašanja i Dostojanstvo na poslu.

 

Opšti uslovi:

 • Da posjeduje državljanstvo BiH
 • Da nije krivično kažnjavan/na
 • Da posjeduje vozačku dozvolu B kategorije-aktivni vozač

 

Napomena:

 

Radnik/Radnica će poslove “Finansijskog Koordinatora” obavljati sa punim radnim vremenom (40 sati sedmično) u uredu u Sarajevu.

Vaš CV sa molbom za prijem u radni odnos dostavite na bosanskom i engleskom jeziku, te eventualnu preporuku od poslodavca  možete dostaviti  na e-mail adresu: info@islamic-relief.ba ili poštom na adresu Islamic Relief Jukićeva 75, 71000 Sarajevo.

 

Konkurs ostaje otvoren do 23.05.2021 godine a sve neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u obzir.

Kontaktirati će se samo kandidati koji budu izabrani za intervju.

© Copyrights 2021 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA