Tender- rekonstrukcija, renoviranje i sanacija 10 stambenih jedinica

Thursday February 10, 2022

Predstavništvo strane humanitarne organizacije „Islamic Relief Worldwide“ Engleska, Sarajevo

Raspisuje Javni poziv svim zainteresovanim pravnim licima za:
dostavu ponuda za radove na rekonstrukciji, renoviranju i sanaciji 10 stambenih jedinica.

Opis projekta:
U skladu sa svojom humanom misijom pružanja adekvatne pomoći djeci bez jednog ili oba roditelja,
Islamic Relief Bosne i Hercegovine će u narednom periodu implementirati projekat rekonstrukcije, renoviranja i sanacije 10 stambenih objekata za porodice samohranih roditelja.
Cilj projekta je osigurati porodicama adekvatne uslove za stanovanje i preduslove za uspješno školovanje djece.

Javni poziv je podijeljen na 4 LOT-a:

Lot 1
Rekonstrukcija, renoviranje i sanacija 4 stambene jedinice- Kanton Sarajevo ( Pazarić, Hrasnica, Ilijaš i Vratnik )

Ponudu koncipirati na osnovu predmjera radova na objektima.
Predmjer radova možete preuzeti —–OVDJE:

Lot 2
Renoviranje i sanacija 3 stambene jediniceGradačac,  Zenica i Lukavac

Ponudu koncipirati na osnovu predmjera radova na objektima.
Predmjer radova možete preuzeti ——OVDJE

Lot 3

Renoviranje i sanacija 2 stambene jediniceSrebrenica i Kladanj

Ponudu koncipirati na osnovu predmjera radova na objektima.
Predmjer radova možete preuzeti ——OVDJE

Lot 4

Renoviranje i sanacija 1 stambenog objekta – Višegrad

Ponudu koncipirati na osnovu predmjera radova na objektima.
Predmjer radova možete preuzeti ——OVDJE

Zainteresovani ponuđači mogu dostaviti pojedinačne ponude za svaki od navedenih LOT-ova, ali i za sve lotove integralno (u jednoj zapakovanoj ponudi).

Neophodna dokumentacija koju ponuđači moraju dostaviti:

ID broj
PDV broj
Sudsko rješenje o registraciji firme
Potvrda o solventnosti
Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima
Garancija na kvalitet i kvantitet robe
Garancija na isporuku u dogovorenom vremenskom intervalu;
Referentna lista – Rad sa Islamic Relief-om i drugim NVO

(Od kompanije ili kompanija koje budu odabrane za navedene poslove tražit će se bankovna garancija u iznosu od 10% vrijednosti ponuđenog iznosa na izvedene radove.)

Napomena: nepotpune i ponude pristigle nakon navedenog roka se neće uzeti u razmatranje!
Kopije tražene dokumentacije moraju biti ovjerene i ne starije od tri mjeseca.

U cilju eventualnih razjašnjenja ili nejasnoća iz ponude, ponuđači se mogu pozvati da u toku razmatranja ponuda,
a prije donošenja konačne odluke o izboru dobavljača, daju dodatne informacije u vezi ponude.
Eventualna pojašnjenja vezano za tender mogu se dobiti na pismeni upit poslan na email :
procurement.irbih@islamic-relief.ba
najkasnije do 09.03.2022. godine.

Pisane ponude se podnose u zapečaćenoj koverti sa čitko naznačenim imenom firme, adresom, brojem telefona i naznakom:
„PONUDA ZA REKONSTRUKCIJU STAMBENIH JEDINICA ( NAVESTI ZA KOJI LOT JE PONUDA) “ – NE OTVARAJ

Rok za dostavu ponuda je 11.03.2022. do 12:00 sati.
Ponude dostavljati poštom ili lično na adresu:

Predstavništvo strane humanitarne organizacije „Islamic Relief Worldwide Engleska“, Sarajevo

Jukićeva 75

71 000 Sarajevo

© Copyrights 2022 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA