Friday March 8, 2019

Potpisan sporazum o realizaciji projekta pošumljavanja lokaliteta Ablakovina u Općini Stari Grad između: H.O.Islamic Relief-a, Općine Stari Grad i KJP Sarajevo-šume.

Ugovor su potpisali direktor IR BiH gosp.Semir Kukuruzović, načelnik općine Stari Grad gosp. Ibrahim Hadžibajrić i direktor KJP Sarajevo-šume gosp. Nermin Demirović.

Projektom je predviđena sadnja na 12.000 m2 i bit će zasađeno preko 5.000 sadnica jele, jasena, javora i bagrema. KJP Sarajevo-šume učestvovalo je u izradi projektne dokumentacije, te će implementirati projekat na terenu. Prvo će se pristupiti čišćenju površine, a potom slijedi planska sadnja novih stabala i trave.Lokacija na kojoj će se vršiti pošumljavanje nalazi se na prostoru mjesne zajednice Širokača.

„Očevici smo brojnih klizišta koja su pokrenuta na području Kantona Sarajevo, a sve zbog prekomjerne i nedozvoljene gradnje, ne samo privatne nego i institucionalne. S jedne strane gradimo, a sa druge ulažemo ogromna sredstva i milione maraka da se saniraju klizišta. Posljedice te gradnje osjete se i na snabdijevanje vodom i narušava se cijeli poredak. Zato su projekti poput ovih važni jer moramo sačuvati prirodu i ravnotežu,“ kazao je Hadžibajrić.

© Copyrights 2022 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA