Thursday July 18, 2019

Islamic Relief u saradnji sa Kantonalna javna ustanova Porodično savjetovalište Sarajevo u periodu od 08.07. do 10.07.2019. je u planinarskom domu „Level UP“ realizovala programsku aktivnosti pod nazivom „Razvijajmo vrline“.

Navedena aktivnost podrazumijevala je realizaciju kampa za mlade u kojem je učestvovalo 14 mladih bez jednog ili oba roditelja i djece bez roditeljskog staranja. Tokom ovog trodnevnog kampa realizovano je više tematskih interaktivnih radionica i  pedagogija doživljaja.

Cilj kampa predstavljao je sticanje pozitivnih navika i formiranje pravilnih životnih stavova i uvjerenja kod mladih u riziku.

U trodnevnom intenzivnom programu mladi su imali priliku da unaprijede svoje komunikacijske vještine, vještine rješavanja konflikta, razvijaju timski duh, zajedništvo, saradnju, povećaju vlastito samopoštovanje, upoznaju se sa rizičnim faktorima koji vode u ovisnost te se upoznaju sa mogućnostima aktivnog provođenja slobodnog vremena bez interneta.

© Copyrights 2022 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA