Porodice u potrebi širom svijeta

Zapanjujuće 1 od 3 osobe širom svijeta bori se sa nedostatkom hrane. Žrtvujući se za Allaha i donirajući kurban kroz Islamic Relief, hranit ćete porodicu u potrebi za vrijeme blagoslovljenih dana bajrama i obožavati Svemogućeg Allaha kako je propisano u Kur’anu:

Reci: Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni AllahuGospodaru svjetova ” (6: 162)

“Daruj Kurban Daruj Ljubav”
Donesimo radost Kurbana u domove naših sugrađana u BiH, podijelimo sa onima koji su u potrebi i osjetimo istinsku radost Kurban bajrama.

U Kur’anu a.š. se kaže: „Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša; …” (El-Hadždž, 37.)
Islamic Relief već 32 godine kontinuirano i veoma uspješno realizuje projekat “Kurbani”. Samo u 2016 godini realizovali smo 150.000 kurbana u 30 najsiromašnijih zemalja za više od 3 miliona ljudi.

Neuhranjenost je glavni razlog da približno 3 miliona djece mlađe od 5 godina izgubi bitku za život svake godine!
Kurban bajram je prilika da učinimo nešto da se ova crna statistika promjeni.
Vaš kurban može donijeti radost i nadu za djecu i gladne širom svijeta.
U više od 30 najsiromašnijih zemalja svijeta Islamic Relief realizuje Kurbane spašavajući živote i ublažavajući ekstremno siromaštvo.
Ove godine vaš kurban možete pokloniti i podijeliti najsiromašnijima u Somaliji, Jemenu, Nigeru, Čadu, Maliju, Siriji, Palestini, Keniji, Sudanu i Bosni I Hercegovini.

CIJENE KURBANA ZA 2019 GODINU SU :
Grupa A
120 KM : NIGER, MALI I ČAD

Grupa B
150 KM : Somalija, Sudan, Mijanmar i Kenija

JEMEN 275 KM

BOSNA I HERCEGOVINA 350 KM

SIRIJA 390 KM

PALESTINA 600 KM

Napomena: Islamic Relief nabavlja i realizuje kurbane u svakoj od navedenih država tako da su i cijene odraz ekonomskog standarda i tržišnih cijena u tim zemaljama.

Uplate se mogu vršiti na žiroračun:
ZIRAAT BANK BH
186 000 107 2434 061
Sa naznakom :
Donacija kurbana za 2019 ( navesti zemlju ili grupu za koju se uplata vrši)

Uplatiti možete i u našim uredima u Sarajevu na adresi: Jukićeva 75 (Koševsko brdo, Bare) tel: 033/ 666 223
i u Tuzli : Safvet Bega Bašagića 39 tel: 035/ 298 002

Vaš kurban je naš emanet!

Prinesite žrtvu, dajte kurban

© Copyrights 2019 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.