Reci: Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni AllahuGospodaru svjetova ” (6: 162)

Donosimo radost kurbana u domove naših sugrađana u Bosni i Hercegovini, dijelimo istinsku radost kurban bajrama sa onima koji su u potrebi.

U Kur’anu a.š. se kaže: „Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša; …” (El-Hadždž, 37.)

Neuhranjenost je glavni razlog da približno 3 miliona djece mlađe od 5 godina izgubi bitku za život svake godine!
Kurban bajram je prilika da učinimo nešto da se ova crna statistika promjeni.

Vaš kurban donosi radost i nadu za djecu i gladne širom svijeta.

U više od 30 najsiromašnijih zemalja svijeta Islamic Relief realizuje kurbane spašavajući živote i ublažavajući ekstremno siromaštvo.

Islamic Relief i ove godine nastoji da ovim veoma bitnim segmentima ispravnosti životinja i mesa, samog procesa klanja i podjele kurbana pristupi veoma ozbiljno i osigura kvalitetnu uslugu svima onima koji su ovaj čin ibadeta povjerili institucijama Islamic Relief-a.

Nakon odabira životinja po šerijatskim propisima i čina žrtvovanja, meso se prebaci u komoru za hlađenje na -40 °C kroz naredna 24 sata. Duboko zamrzavanje mesa osigurava siguran transport u bilo koji grad Bosne i Hercegovine uz garanciju na svježinu i vrhunski kvalitet.

Zahvaljujući podršci partnerskih ureda Islamic Reliefa iz Amerike, Engleske, Njemačke, Švicarske, Malezije i mnogih drugih, kao i lokalnih donatora, ove godine smo u prilici žrtvovati oko 850 kurbana u Bosni i Hercegovini nakon čega će uslijediti distribucija kurbanskog mesa potrebnima na teritoriji cijele države.

I ovog Kurban-bajrama planiramo obradovati kurbanom više od 20.000 osoba u Bosni i Hercegovini. Kurbansko meso ćemo donirati djeci bez roditeljskog staranja i velikom broju javnih kuhinja, institucija za brigu o starim i iznemoglim, udruženjima i organizacijama koje brinu o onima koji su ugroženi u BiH

© Copyrights 2019 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.