KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

U skladu sa ukazanom potrebom za rad u Finansijskom odjelu, Predstavništvo strane humanitarne organizacije “Islamic Relief WW “ Engleska, Sarajevo dana 26.08.2020 godine objavljuje:
 
KONKURS
za prijem  u radni odnos na određeno vrijeme, uz obavezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca, za radno mjesto:
 
Finansijski Koordinator  – (1 izvršilac u Sarajevu ).
Opis radnog mjesta:
 1. Knjiženje ulaznih i izlaznih faktura (roba, troškovi i ostalo)
 2. Knjiženje izvoda (KM i deviznih)
 3. Knjiženje blagajne
 4. Obračun službenog puta
 5. Evidencija i knjiženje stalnih sredstava 
 6. Obračun plaća i ostalih ličnih primanja i prijava istih u sistem Porezne uprave
 7. Aktivna saradnja sa vanjskim revizorom klijenta
 8. Aktivna saradnja sa Poreskom upravom, Upravom za indirektno oporezivanje, bankama i drugim relevantnim službama i institucijama
 9. Izrada finansijskih izvještaja i budžeta 
 10. Izrada poreskog bilansa i porezne prijave 
 11. Kontrola finansijskog i robnog knjigovodstva 
 12. Otvarenje poslovnih knjiga početkom godine 
 13. Komunikacija sa ostalim odjelima i sjedištem putem telefona i maila
 14. Izrada različitih analiza po zahtjevu uprave 
 15. Sravnjenje IOS-a
 16. Sravnjenje analitičkih kartica kupaca, dobavljača i kredita (zajmova)
 17. Pračenje zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti računovodstva i finansija
 18. Prati i sprovodi pravila i smjernice Finansijskih vodića IRWW 
 19. Radi i ostale poslove po nalogu Direktora. 
Opći uslovi:         
 • VSS, ekonomski fakultet 
 • Položen ispit za certificiranog računovođu 
 • Najmanje dvije godine praktičnog iskustva na poslovima vođenja poslovnih knjiga ili iskustva na poslovima računovodstva
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika
 • Odlično poznavanje Microsoft Office paketa
 • Da posjeduje državljanstvo BiH
 • Da nije krivično kažnjavan/na
 • Spremnost za timski i prekovremeni  rad
 • Lojalnost, povjerljivost i poštivanje organizacijskih vrijednosti, načela i polisa kao što su: Islamske vrijednosti, Zaštita djece, Borba protiv mita i korupcije, Kodeks ponašanja i Dostojanstvo na poslu.
Napomena:
 
Radnik/Radnica će poslove “Finansijskog Koordinatora” obavljati sa punim radnim vremenom (40 sati sedmično) u uredu u Sarajevu.
Vaš CV sa molbom za prijem u radni odnos dostavite na bosanskom i engleskom jeziku, te eventualnu preporuku od poslodavca  možete dostaviti  putem opcije “PRIJAVI SE NA OGLAS” ili poštom na adresu Islamic Relief Jukićeva 75, 71000 Sarajevo. 
Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja (do 01.09.2020 godine), a sve neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u obzir. 
Kontaktirati će se samo kandidati koji budu selektovani za uži izbor za intervju.
 
Islamic Relief WW BIH
Lokacija: Sarajevo
Broj izvršilaca: 1
Datum objave: 26.08.2020.
Trajanje oglasa: 6 dana (ističe 01.09.2020. )
© Copyrights 2019 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.