” Trgovina ljudima ” oznacava regrutiranje, prevozenje, prebacivanje, skrivanje i primanje lica, putem prijetnje silom ili upotrebom sile ili drugih oblika prisile, otmice, prevare. obmane, zloupotrebe ovlastenja ili teskog polozaja ili davanja ili primanja novca ili koristi da bi se dobio pristanak lica koje ima kontrolu nad drugim licem, u cilju eksploatacije. Eksploatacija obuhvata, kao minimum, eksploataciju prostitucije drugih lica ili druge oblike seksualne eksploatacije, prinudni rad ili sluzbu, ropstvo ili odnos slican ropstvu i pokornosti ili uklanjanje organa. ( Palermo protokol, clan 3.)

U Bosni i Hercegovini trgovina ljudima je postala problem od polovine 1990-tih godina. U to vrijeme BiH je ocijenjena kao zemlja tranzita i zemlja odredista, a kasnije je postala i zemlja porijekla.

Prema aktuelnim podacima, najveci broj zrtava trgovine ljudima su gradjani BiH. Preko 80% zrtava trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini su lokalnog porijekla, odnosno njeni su drzavljani. 93% identificiranih zrtava u Bosni i Hercegovini su zene, a 7% muskarci. 33% identificiranih zrtava su maloljetnici! I dok su u periodu od 1999. do 2003.godine zrtve bile iz inostranstva, od 2003. godine zrtve su u najvecem postotku iz Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini, trgovina ljudima je zabranjena clanom 186. Krivicnog zakona BiH, a predvidjena kazna je do 10 godina zatvora.

Povodom ove kampanje Islamic Relief je organizovao radionicu sa korisnicima na ovu temu.

Radionica se sastojala iz dva dijela:

  1.  Informativni dio : pruzanje informacija i podizanje svijesti kod ucesnika o rizicima koji dovode do trgovine ljudima.
  2. Radni dio: djeca uz pomoc majki kroz poruke pokusali su prenijeti svoje dozivljaje iz prvog dijela radionice.
© Copyrights 2019 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.