Wednesday July 31, 2019

Naš dugoročni cilj je promjena stanja u kojem se nalazimo. Naša organizacija se zalaže za humanost na djelu, da pomažemo socijalno ugroženim osobama, ugroženim porodicama, da pružamo pomoć i podršku izbjeglim, raseljenim licima, povratnicima, samohranim majkama, porodicama bez stalnih primanja, siročadi, invalidima, bolesnicima.

Islamic Relief je međunarodna humanitarna organizacija za pomoć i razvoj koja ima za cilj olakšati patnje  najsiromašnijeg stanovništva. Naš dugoročni cilj je promjena stanja u kojem se nalazimo. Naša organizacija se zalaže za humanost na djelu, da pomažemo socijalno ugroženim osobama, ugroženim porodicama, da pružamo pomoć i podršku izbjeglim, raseljenim licima, povratnicima, samohranim majkama, porodicama bez stalnih primanja, siročadi, invalidima, bolesnicima..

Kako bismo nekome odobrili pomoć potrebno je da nam dostavite potrebnu dokumentaciju:

 1. Molba za pomoć-navesti svoju socijalno-ekonomsku situaciju. Sve navedeno u molbi treba da bude u skladu sa vašim stvarnim stanjem. (obavezno napisati kontakt telefon i adresu)
 2. Kućna lista ili potvrda mjesne zajednice
 3. Kopija lične karte (nosioca kućne liste)-ne treba biti ovjerena u Općini
 4. Cipsove prijave – (za sve članove domaćinstva)
 5. Ček od penzije – za članove domaćinstva koji primaju penziju (starosnu, porodičnu)
 6. Potvrda sa BIRO-a – za roditelje i sve odrasle članove domaćinstva koji nisu bili zaposleni u prethodnoj godini
 7. Uvjerenje o redovnom školovanju za djecu stariju od 15 godina
 8. Potvrda nadležne službe za socijalni rad – original ili ovjerana kopija (za sve članove domaćinstva)
 9. Uvjerenje iz službe za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica o primanjima (za sve čl.domaćinstva) – ako se radi o nositeljima prava
 10. Uvjerenje iz boračko-invalidskog sektora o primanjima – ako se radi o nositeljima prava
 11. Potvrda o posjedovanju/neposjedovanju motornog vozila

Nakon dostavljanja dokumentacije, lično ili putem pošte na adresu: Jukićeva broj 75 Sarajevo, naše osoblje analizira situaciju i odobrava ili odbija molbu. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem broja 033 666 223 ili mail-a info@islamic-relief.ba

© Copyrights 2022 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA