“Nabavka restoranskih tacni za hranu sa pregradama”

Humanitarna organizacija Islamic Relief u  obavještava sve zainteresovane kompanije da dostave ponude za:
“Nabavku restoranskih tacni za hranu sa pregradama”
Predviđena količina je cca. 1000 kom,
Tačan broj zavisi od raspoloživog budžeta.
Opis  traženih tacni je u nastavku:
Dimenzije:
Širina : do 35cm
Dužina: 25-27cm
Sa 3 vece zdjele za glavno jelo, salatu i hljeb,
Dva manja za sok, mlijeko ili jogurt koja bi trebala biti  kockastog ili kruznog oblika dimenzija 10-12cm.
Dubina vecih posuda minimalno 5-6 cm radi kuhanih variva.
Materijal moze bili od inoxa, ili plastike koja moze izdrzati visoke temperature tokom pranja!
Javni poziv ostaje otvoren do 18.08.2020. godine do 13:00 sati.
Uz ponudu dostaviti:
Rješenje o registraciji kompanije
Uvjerenje  zavoda za statistiku
ID broj
PDV broj
Uvjerenje porezne uprave
Primjere tacni možete vidjeti u nastavku!

 

U saradnji sa  IOM organizacijom koja upravlja migrantskim kampovima u BiH, Islamic Relief pruža adekvatnu i pravovremenu pomoć.

Tacne koje namjeravamo nabaviti su za potrebe kuhinja u kampovima u kojima borave migranti. Na ovaj način će se olakšati svakodnevno serviranje obroka za ovu populaciju.

© Copyrights 2019 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.