Nabavku odjevnih predmeta za djecu – zimske jakne i čizme

Pisane ponude podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko naznačenim imenom firme, adresom i brojem telefona sa naznakom „Ponuda za projekat Winterisation“ – NE OTVARAJ do 30.12.2019 do 14:00 sati.

Ponude dostavljati poštom ili lično na adresu Predstavnistvo strane humanitarne organizacije „Islamic Relief Worldwide“ Engleska, Sarajevo Jukićeva 75, 71 000 Sarajevo

Predmet ponude:

1.Zimske jakne – 350 komada

2.Zimske čizme – 350 komada

1. Ponuda za

1.1 Zimske jakne – dostaviti po dva primjerka standardnog do visokog kvaliteta (jednu mušku i jednu žensku jaku)

1.2 Zimske čizme – vodonepropusne – dostaviti po dva primjerka standardnog do visokog kvaliteta (jedna muška i jedna ženska)

Napomene: Cijenu naznačiti za svaki od artikala pojedinačno

Ponude je moguće dostaviti posebno za zimske jakne i posebno za čizme ili dostaviti jedinstvenu ponudu za oboje.

Isporuka na području Tuzlanskog Katona

Uz ponudu neophodno dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1. Garancija na kvalitet

2. Garancija na isporuku u dogovorenom vremenskom intervalu;

3. ID broj

4. PDV broj

5. Sudsko rješenje o registraciji firme

6. Potvrda o solventnosti

7. Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima

8. Referentna lista

Napomena: Kopije moraju biti ovjerene i ne starije od tri mjeseca.

U cilju eventualnih razjašnjenja nejasnoća iz ponude ponuđači se mogu pozvati da u toku razmatranja ponuda a prije donošenja konačne idluke u izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi ponude. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na pismeni upit koji je poslan najkasnije do 25.12.2019. godine do 16 sati. Na e-mail: izudin@islamic-relief.ba

© Copyrights 2019 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.