Thursday October 27, 2022

Predstavništvo strane humanitarne organizacije „Islamic Relief Worldwide“ Engleska, Sarajevo raspisuje Javni poziv broj 276/22 svim zainteresovanim pravnim licima za:NABAVKU 2545 m3 OGRJEVNOG DRVETA

Opis inicijative:

U skladu sa svojom humanom misijom pružanja adekvatne pomoći, Islamic Relief Bosne i Hercegovine će u narednom periodu implementirati inicijativu nabavke i isporuke ogrjevnog drveta za 818 porodica u Bosni i Hercegovini.

Svaka porodica će zaprimiti po 3m3 ogrjevnog drveta.

S obzirom na obim distribucije koja će obuhvatiti sve regije u Bosni i Hercegovini, 

Javni poziv je podijeljen na LOT-ove prilagođene regijama u BiH.

Svi zainteresovani ponuđači svoje ponude mogu dostaviti i za pojedinačne lokalne zajednice neovisno o spisku lokalnih zajednica navedenih u opisu za pojedine LOT-oveMoguće je dostaviti ponude samo za određene lokalne zajednice navedene u ovom Javnom pozivu, bez da nužno pokriju cijeli jedan LOT.

Ponudu je moguće dostaviti za dio LOT-a, jedan LOT kao i za više LOT-ova. Ukoliko se ponuda dostavljam samo za dio LOT-a, u ponudi je potrebno jasno naznačiti na koje lokalne zajednice se ponuda odnosi.

Ponuđači moraju potvrditi da su organizaciono spremni i u mogućnosti obezbijediti dovoljne količine predmetne robe.

Predmet nabavke: 

Ogrjevno drvo iscijepano: bukova/hrast/grab  

Pakovanje : drva trebaju biti složena i upakovana na paleti 

Količina ogrjevnog drveta po jednoj isporuci: 3 m3 

Ukupna količina drvnog sortimenta za nabavku i isporuku cca 2454 m3 

LOT 1 –             Kanton Sarajevo i Goražde 

 *Nabavka i isporuka iscijepanog ogrjevnog drveta

Ukupna količina  573 m3 

Broj adresa za isporuku: 191

 

LOT 2 –  Tuzlanski kanton / Republika Srpska 

Tuzla, Lukavac, Živinice, Srebrenik, Teočak, Čelić, Gračanica, Gradačac, Banovići, Kalesija, Kladanj, Osmaci, Šahbazi, Šekovići 

*Nabavka i isporuka iscijepanog ogrjevnog drveta

Ukupna količina drvnog sortimenta za isporuku  741 m3

Broj adresa za isporuku 247

Tabelu sa pregledom količina po gradovima možete preuzeti OVDJE

 

LOT3-  Srednjobosanski kanton

Travnik, Novi Travnik, Bugojno, Fojnica, Gornji Vakuf-Uskoplje, Donji Vakuf, Busovača, Kiseljak, Jajce, Turbe, Vitez  

*Nabavka i isporuka iscijepanog ogrjevnog drveta

Ukupna količina drvnog sortimenta za isporuku 198 m3

Broj adresa za isporuku 66

Tabelu sa pregledom količina po gradovima možete preuzeti OVDJE

 

LOT 4 – Zeničko-dobojski kanton  

Zenica, Maglaj, Žepče, Doboj Jug, Tešanj, Zavidovići, Kakanj, Visoko, Vareš, Breza, Olovo 

*Nabavka i isporuka iscijepanog ogrjevnog drveta

Ukupna količina drvnog sortimenta za isporuku  459 m3

Broj adresa za isporuku 153

Tabelu sa pregledom količina po gradovima možete preuzeti OVDJE

 

LOT 5 – Hercegovačko-neretvanski kanton

Konjic, Jablanica-Mostar 

*Nabavka i isporuka iscijepanog ogrjevnog drveta

Ukupna količina drvnog sortimenta za isporuku 81 m3

Broj adresa za isporuku 27 

Tabelu sa pregledom količina po gradovima možete preuzeti OVDJE

 

LOT 6  – Unsko-sanski kanton i Prijedor 

Bihać-Cazin-Sanski Most-Ključ-Velika Kladuša-Bužim-Bosanska Krupa-Prijedor 

Nabavka i isporuka iscijepanog ogrjevnog drveta

Ukupna količina drvnog sortimenta za isporuku  252 m3

Broj adresa za isporuku 84
Tabelu sa pregledom količina po gradovima možete preuzeti OVDJE

 

LOT 7- BIJELJINA-JANJA -ZVORNIK-BRATUNAC-SREBRENICA-VLASENICA- MODRIČA-ODŽAKNabavka i isporuka iscijepanog ogrjevnog drveta

Ukupna količina drvnog sortimenta za isporuku  90 m3

Broj adresa za isporuku: 30

Tabelu sa pregledom količina po gradovima možete preuzeti OVDJE

 

LOT 8 BRČKO-MAOČA 

Nabavka i isporuka iscijepanog ogrijevnog drveta

Ukupna količina drvnog sortimenta za isporuku  39 m3

Broj adresa za isporuku: 13

Tabelu sa pregledom količina po gradovima možete preuzeti OVDJE

DOKUMENTACIJA

Neophodna dokumentacija koju ponuđači trebaju dostaviti:

  1. ID broj
  2. PDV broj
  3. Sudsko rješenje o registraciji firme
  4. Potvrda o solventnosti
  5. Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima
  6. Garancija na kvalitet i kvantitet robe
  7. Garancija na isporuku u dogovorenom vremenskom intervalu
  8. Referentna lista

Nepotpune ponude i ponude pristigle nakon navedenog roka se neće uzeti u razmatranje.

Za eventualna pitanja ili nejasnoće iz ponude, ponuđači se mogu pozvati da u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja konačne odluke o izboru dobavljača, daju dodatne informacije u vezi ponude. Eventualna pojašnjenja vezano za tender mogu se dobiti na pismeni upit poslan na email:procurement.irbih@islamic-relief.ba najkasnije do 18. 11. 2022. godine.

Pisane ponude se podnose u zapečaćenoj koverti s čitko naznačenim imenom firme, adresom, brojem telefona i naznakom„PONUDA ZA NABAVKU OGRJEVNOG DRVETA- /(NAVESTI BROJ  LOT-a ZA KOJI SE PODNOSI PONUDA )” – NE OTVARAJ

Ponude zajedno s navedenom neophodnom dokumentacijom dostaviti poštom, lično na adresu organizacije ili putem emaila:  procurement.irbih@islamic-relief.ba

Rok za dostavu ponuda je produžen do 22.11.2022. do 12:00 sati.  

Ponuđači koji uđu u uži izbor dužni su dostaviti ovjerenu originalnu dokumentaciju ne stariju od 3 mjeseca u roku od 48 sati, od momenta obavijesti o ulasku u uži krug od strane Islamic Relief BiH.

Ponude, s naznakom Javnog poziva (276/22) i LOT-a za koji se prijavljujete, dostaviti na sljedeću adresu:

Predstavništvo strane humanitarne organizacije „Islamic Relief Worldwide Engleska“, Sarajevo

Adresa: Jukićeva 75

71 000 Sarajevo

© Copyrights 2022 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA