Sunday December 5, 2021

Predstavništvo strane humanitarne organizacije „Islamic Relief Worldwide“ Engleska, Sarajevo raspisuje Javni poziv svim zainteresovanim pravnim licima za:
NABAVKU OGRJEVA-BUKOV BRIKET/PELET
Javni poziv je podjeljen na LOT-ove : LOT 1 i LOT 2

Opis projekta:

U skladu sa svojom humanom misijom pružanja adekvatne pomoći, Islamic Relief Bosne i Hercegovine će u narednom periodu implementirati projekat nabavke ogrjeva za djecu bez jednog ili oba roditelja.

Ponuđači moraju potvrditi da su organizaciono spremni i u mogućnosti obezbjediti dovoljne količine predmetne robe.

Gradovi u kojima će se realizovati isporuke ogrijeva:

Banovići,Bijeljina,Brčko, Breza,Bugojno,Busovaca,Celić, Doboj,Donji Vakuf,Fojnica, Gorazde, Gracanica,
Gradacac,Jablanica,Kakanj,Kalesija,Kiseljak,Kladanj, Konjic,Lukavac, Maglaj, Modrica, Olovo, Pale, Prozor,
Sarajevo, Srebrenica, Srebrenik,Teočak,Tešanj,Teslić, Travnik, Turbe, Tuzla, Vareš, Visoko, Vitez, Vlasenica
Zavidovici, Zenica, Žepče, Živinice, Zvornik,

LOT 1 – NABAVKA 1100 TONA BUKOVOG BRIKETA 

Predmet nabavke : Bukov briket izrađen na ekscentar presi.

Količina – 1100 tona

Pakovanje u termoskupljajuću foliju 10kg/pakovanju (način 5 tuljaka po 2kg unutar pakovanja od 10kg)
Isporuka na 732 lokacije

LOT 2 – NABAVKA 50 TONA PELETA A2 KLASE 

Predmet nabavke :

Pelet A2 klase.

Količina 50 tona

Pakovanje 15 kg.

Sastav: bukva, jela, hrast ;
Toplinska vrijednost: 18100 Kj/kg

Isporuka peleta na slijedećim lokacijama :

Bijeljina 1,Doboj 1, Gračanica 2, Gradacac 1, Sarajevo 19, Konjic 1, Srebrenik 1, Tuzla 4, Visoko 2, Zavidovici 1, Zenica 1


OPŠTI USLOVI
Ponude je moguće dostaviti posebno za LOT1 i LOT2 ili dostaviti jedinstvenu ponudu za oba LOT-a.

Neophodna dokumentacija koju ponuđači trebaju dostaviti:

  1.  ID broj
  2. PDV broj
  3. Sudsko rješenje o registraciji firme
  4. Potvrda o solventnosti
  5. Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima
  6. Garancija na kvalitet i kvantitet robe
  7. Garancija na isporuku u dogovorenom vremenskom intervalu;
  8. Referentna lista – Rad sa Islamic Relief-om i drugim NVONapomena: nepotpune i ponude pristigle nakon navedenog roka se neće uzeti u razmatranje!

Kopije tražene dokumentacije moraju biti ovjerene i ne starije od tri mjeseca.

U cilju eventualnih razjašnjenja ili nejasnoća iz ponude, ponuđači se mogu pozvati da u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja konačne odluke o izboru dobavljača, daju dodatne informacije u vezi ponude. Eventualna pojašnjenja vezano za tender mogu se dobiti na pismeni upit poslan na email : procurement.irbih@islamic-relief.ba  najkasnije do 14.12.2021. godine.

Pisane ponude se podnose u zapečaćenoj koverti sa čitko naznačenim imenom firme, adresom, brojem telefona i naznakom
„PONUDA ZA NABAVKU OGRJEVA- LOT1 ili LOT2“ – NE OTVARAJ

Rok za dostavu ponuda je 17.12.2020. do 12:00 sati.

 

Ponude dostavljati poštom ili lično na adresu:

Predstavništvo strane humanitarne organizacije „Islamic Relief Worldwide Engleska“, Sarajevo

Jukićeva 75

71 000 Sarajevo

© Copyrights 2022 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA