Friday February 4, 2022

Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worldwide« Engleska, Sarajevo raspisuje Javni poziv svim zainteresovanim pravnim licima za dostavu ponuda za nabavku odjevnih i  higijenskih artikala.

Javni poziv je podjeljen na dva (2) LOT-a.

Detaljne specifikacije po svakom od LOT-ova su naznačene u tabelama.

LOT 1

1250 paketa odjeće i obuće

Predviđeni budžet: 133.900,00 KM

 Sastav jednog paketa :

Muški donji veš pamuk 2 kom
Muška potkošulja pamuk 2 kom
Muške pamučne čarape 2 kom
Trenerka set gornji i donji dio, muška 1 kom
Majica kratki rukav, pamuk, muška 2 kom
Majica dugi rukav, pamuk, muška 1 kom
Pidžama set gornji i donji dio, muška 1 kom
Kabanica 1 kom
Sportske tenisice 1 par

Predviđene veličine gardarobe od S do XXL.

 

LOT 2

1250 paketa artikala za ličnu higijenu

Predviđeni budžet : 40.900,00 KM

Sastav jednog paketa :

Češalj za kosu 1 kom
Antibakterijski gel 80 gr 1 kom
Šampon za odrasle (200 or 250 ml; ph neutral 1 kom
Kupka za tuširanje (200 or 250ml; ph neutral, hidratantna) 1 kom
Pasta za zube (75ml), visok sadržaj flourida 1 kom
Četkica za zube 3/1 pak
Tečni sapun 1 kom
Peškir pamuk 50×90 (100% cotton) 2 kom
Noktarica 1 kom
Dezodorans deo rollon 1 kom

 

Sadržaj ponude za LOT1 i LOT2

 • Ponuda mora biti koncipirana na bazi 1250 paketa
 • Ponuda mora sadržavati artikle prema navedenoj listi
 • Cijena mora biti izražena za svaki pojedinačni proizvod sa uračunatim PDV-om

Radi neophodnog uvida u kvalitet robe ponuđači su dužni dostaviti uzorke svih ponuđenih artikala.

 

OPŠTI USLOVI

– Svi navedeni artikli moraju ispunjavati standarde kvaliteta

– Svaki pojedinačni paket mora biti upakovan u kartonske kutije sa logom IRW, a koje mogu podnijeti težinu upakovanih artikala.

– Svaki pojedinačni paket/komplet mora sadržavati sve navedene proizvode tj. sadržaj svih paketa/kompleta  mora biti identičan.

– Ponuđač je u obavezi da obezbijedi prijevoz do dogovorene destinacije

  Kriterij za odabir najbolje ponude:

 1. Cijena u odnosu na kvalitet
 2. Rok isporuke
 3. Način plaćanja
 4. Spremnost na izdavanja garancija na rokove isporuke i garancija na kvalitet izvršenja

 

DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koju kompanije moraju dostaviti uz ponudu:

 • Naziv i tačnu adresu ponuđača
 • ID broj
 • PDV broj
 • Sudsko rješenje o registraciji firme
 • Potvrda o solventnosti
 • Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima
 • Garancija na kvalitet i kvantitet robe
 • Garancija na isporuku u dogovorenom vremenskom intervalu;
 • Referentna lista – Rad sa Islamic Relief-om i drugim NVO
 • Napomena: nepotpune i ponude pristigle nakon navedenog roka se neće uzeti u razmatranje!
 • Kopije tražene dokumentacije moraju biti ovjerene i ne starije od tri mjeseca.
 • U cilju eventualnih razjašnjenja ili nejasnoća iz ponude, ponuđači se mogu pozvati da u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja konačne odluke o izboru dobavljača, daju dodatne informacije u vezi ponude.
  Eventualna pojašnjenja vezano za tender mogu se dobiti na pismeni upit poslan na :
  procurement.irbih@islamic-relief.ba
  najkasnije do 14.02.2022. godine.

Ponuda sa naznačenom cijenom treba sadržavati i uslove plaćanja kao i spremnost davanja garancije na kvalitet obavljenih poslova!

Ponuđači mogu ponuditi zasebne ponude odvojene po LOT-ovima ili jedinstvenu ponudu za sve LOT-ove.

Pismene ponude na Javni poziv podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko napisanim informacijama:

Naziv kompanije, adresa i broj telefona, sa naznakom:

 

PONUDA ZA “Improving living conditions for migrants in Bosnia-Humanitarian response”  ( navesti za koji LOT se odnosi ponuda)

 

Javni poziv traje od 04.02.2022. do 16.02.2022 god. do 12:00 sati.

Punude dostavljati poštom ili lično na adresu:

Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worldwide« Engleska, Sarajevo,

Jukićeva br. 75, 71000 Sarajevo

© Copyrights 2022 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA