Monday December 13, 2021

Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worldwide« Engleska, Sarajevo raspisuje Javni poziv svim zainteresovanim pravnim licima za dostavu ponuda za nabavku sanitarnih i higijenskih artikala.

Javni poziv je podjeljen na tri(3) LOT-a. Detaljne specifikacije po svakom od LOT-ova su naznačene u tabelama.

LOT1

Artikli navedeni u tabeli ispod predstavljaju sadržaj jednog sanitarnog kompleta.

Ukupan broj sanitarnih kompleta – 250 kom

Sanitarni  paket Komada
ARF- (450g) 1
Domestos – (-50 ml) 1
Varakina 1
Metla obicna duga drska 1
Metla za blato (duga drska) 1
Cetka (ribaca) 2
Kanta (12L) 1
Deterdzent za pranje vesa 4.5 L 2
Deterdzent za sudje 450 ml 2
Vlazne maramice za ciscenje 2
Sredstvo za ciscenje prozora 2
Spuzvice za sudje 2
Sredstvo za podove 1
Krpe za ciscenje 3

Sadržaj ponude

 • Ponuda mora biti koncipirana na bazi 250 kompleta
 • Ponuda mora sadržavati artikle prema navedenoj listi
 • cijena mora biti izražena za svaki pojedinačni proizvod sa uračunatim PDV-om

Destinacija za isporuku je Sarajevo

LOT 2

Artikli  za ličnu higijenu navedeni u tabeli ispod predstavljaju sadržaj jednog higijenskog paketa.

Ukupan broj paketa je 250

Artikli Komada
Vlazne maramice 2
Cetkica za zube 3
Brijac 2
Higijenski ulosci 2
Tecni sapun 1
Sapun 3
Sampon 1
Peskiri 3
Pasta za zube 1
Maske zastitne 3
Sprej za dezinfekciju ruku 1
Rukavice višenamjenske 2

Sadržaj ponude

 • Ponuda mora biti koncipirana na bazi 250 kompleta
 • Ponuda mora sadržavati artikle prema navedenoj listi
 • cijena mora biti izražena za svaki pojedinačni proizvod sa uračunatim PDV-om

Destinacija za isporuku je Sarajevo

LOT3- NABAVKA ELEKTRONSKOG UREĐAJA ZA SANACIJU KAPILARNE VLAGE I SUŠENJA OBJEKATA NAKON POPLAVA- 12 KOM

Neke od tehničkih karakteristika:

Profesionalni isušivač / odvlaživač zraka

Veliki kapacitet

Izdržljivo kućište

Jednostavno korištenje

Mogućnost kontinuiranog rada (24 sata/dan)

Spremnik za vodu s funkcijom automatskog isključivanja kada se napuni

Mogućnost spajanja crijeva za odvod kondenzata

Brojač radnih sati

Filter zraka

Radno područje – vlažnost: 20-90 %

Radno područje – temperatura: 5-35 *C

Protok zraka: 350 m3/h

Sredstvo za hlađenje

Napon mreže: 220-240/50 V/Hz

*Ponuđači su dužni dostaviti detaljne tehničke karakteristike uređaja koje nude.

*Dostaviti garancije na  kvalitet i rad uređaja i mogućnostima servisiranja.

*Rok isporuke uređaja

*Način plaćanja

*Cijena

Prilikom razmatranja i izbora najbolje ponude uzimaće se u obzir sve navedeno.

 

OPŠTI USLOVI KOJI VAŽE ZA SVE NAVEDENE LOT-ove

– Svi navedeni artikli moraju ispunjavati standarde kvaliteta

– Higijenski artikli moraju imati utisnut rok trajanja i da isti nisu na isteku najmanje tri mjeseca

– Svaki pojedinačni paket mora biti upakovan u kartonske kutije sa logom IRW, a koje mogu podnijeti težinu upakovanih artikala.

– Svaki pojedinačni paket/komplet mora sadržavati sve navedene proizvode tj. sadržaj svih paketa/kompleta  mora biti identičan.

– Ponuđač je u obavezi da obezbijedi prijevoz do navedene destinacije

  Kriterij za odabir najbolje ponude:

-Rok isporuke

-Cijena u odnosu na kvalitet

-Način plaćanja

Spremnost na izdavanja garancija na rokove isporuke i garancija na kvalitet izvršenja

DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koju kompanije moraju dostaviti uz ponudu:

 • Naziv i tačnu adresu ponuđača
 • ID broj
 • PDV broj
 • Sudsko rješenje o registraciji firme
 • Potvrda o solventnosti
 • Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima
 • Garancija na kvalitet i kvantitet robe
 • Garancija na isporuku u dogovorenom vremenskom intervalu
 • Referentna lista – rad sa NVO

Ponuda sa naznačenom cijenom treba sadržavati i uslove plaćanja kao i spremnost davanja garancije na kvalitet obavljenih poslova!

Ponuđači mogu ponuditi zasebne ponude odvojene po LOT-ovima ili jedinstvenu ponudu za sve LOT-ove.

Pismene ponude na Javni poziv podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko napisanim informacijama:

Naziv kompanije, adresa i broj telefona, sa naznakom:

PONUDA ZA “Emergency response for urgent needs of Flood
in Bosnia”
” (navesti za koji od LOT-ova glasi ponuda)

Javni poziv traje od 13.12.2021. do 22.12.2021 god. do 12:00 sati.

Punude dostavljati poštom ili lično na adresu:

Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worldwide« Engleska, Sarajevo,

Jukićeva br. 75, 71000 Sarajevo

 

Sva pitanja vezano za Javni poziv možete uputiti na email: procurement.irbih@islamic-relief.ba

© Copyrights 2022 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA