Wednesday June 16, 2021

Islamic Relief Worldwide je međunarodna dobrotvorna organizacija za pomoć i razvoj, koja ima za cilj ublažavanje patnji najsiromašnijih ljudi širom svijeta. Neovisna je nevladina organizacija (NVO) osnovana u Velikoj Britaniji 1984.  Kao odgovor na katastrofe i hitne situacije, Islamic Relief promoviše održivi ekonomski i socijalni razvoj radeći zajedno s lokalnim zajednicama bez obzira na rasu, vjeru ili spol.

Predstavništvo strane humanitarne organizacije “Islamic Relief Worlwide” Engleska,Sarajevo;

POZIVA SVE ZAINTERESOVANE KOMPANIJE DA DOSTAVE PONUDE ZA

JAVNI POZIV

ZA NABAVKU 130 PLASTENIKA

PLASTENICI

Veličina plastenika: 150 m2

Količina 130

Napomena:

Od izabranog dobavljača se očekuje fleksibilnost u pogledu eventualnih promjena u planiranim veličinama plastenika ( ukoliko na određenim lokacijama ne bude dovoljno prostora za postavku plastenika od 150 m2)

Tehničke karakteristike plastenika :

Plastenik izrađen od pocinčanih cijevi lučnog tipa  42,3 mm/2 mm.

Lukovi  međusobno povezani sa dužnim ukrutama i podlajsnama koje ujedno služe za pričvršćivanje folije.

Bočno provjetravanje  sa obje strane u visini od min 0.8 m, klizna vrata dimenzija 3×2,2 metra i ventus

Prozori dimenzija 3×1,85 metara na obje strane plastenika. Pokrov, parapet i čeone strane plastenika prekrivene folijom debljine 200 microna koja u sebi sadrži 4 stabilizatora (UV, IR, AB, EVA) sa garancijom od 4 godine od momenta montaže plastenika.

Plastenik  opremljen sa kompletnim sistemom za navodnjavanje „kap po kap” i to 12 dužina sa potrebnim priključnicama i ostalim fitingom koji je neophodan da bi sistem funkcionisao.

Kaca za vodu zapremine 500 litara za prihranjivanje.

Dužinom cijelog plastenika osiguranje sa obje strane – metalni pocinčani profili na koje se pričvršćuju lajsne koje su montažno demontažne, a ujedno služe kao držači i zatezači folije.

Plastenik otporan na udare (brzinu) vjetra do 90 km/h , pritisak (težinu) snijega do 85 kg/m2 i podnosi temperaturu od -30 °C do +50 C.

Garancija na konstrukciju plastenika

Garancija na plasteničku foliju min. 4 godine.

Dokumentacija koju kompanije trebaju dostaviti uz ponudu:

SADRŽAJ PONUDE:

KOMPANIJE TREBAJU UZ PONUDU DOSTAVITI I SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

– ID BROJ

– PDV BROJ

– SUDSKO RJEŠENJE O REGISTRACIJI KOMPANIJE

– POTVRDA O SOLVENTNOSTI

– POTVRDA O IZMIRENIM DIREKTNIM I INDIREKTNIM POREZIMA (ne starija od 90 dana)

– REFERNTNA LISTA SA NAZIVOM KOMPANIJA ILI ORGANIZACIJA SA KOJIMA SU IMALI USPIJEŠNU SARADNJU U SMISLU OBIMA I VRSTE POSLOVA

-RAD SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I ISLAMIC RELIEF-OM

Napomena: Dostavljeni dokumenti moraju biti orginalni ili kopije koje su ovjerene!

KRITERIJ ZA OCJENU I ODABIR PONUDE:

  • cijena nabavke, transporta i montaže
  • kvalitet opreme
  • kompletnost dokumentacije

(Od izabrane kompanije očekuje se bankovna garancija na dinamiku izvršenja poslova i kvalitet.)

Plastenici su humanitarnog karaktera!

Pravo učešća imaju pravne osobe registrovane za obavljanje prometa navedenom robom. Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzeti u razmatranje.

Najbolji ponuđači će biti pozvani na intervju, a svi učesnici obavješteni najkasnije tri dana nakon finalnog odabira.

PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Zatvorene i zapečaćene ponude sa naznačenom adresom ponuđača dostaviti poštom ili lično na:

Predstavništvo strane humanitarne organizacije „Islamic Relief Worlwide” Engleska, Sarajevo,

Adresa:  Jukićeva 75,  71000 Sarajevo

Sa naznakom: NE OTVARAJ – Ponuda za „ PLASTENICI”

Tender se raspisuje u trajanju od 16.06.2021. godine do 02.07.2021. godine do 12:00 časova!

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na slijedeći email: procurement.irbih@islamic-relief.ba

Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzeti u razmatranje. Najbolji ponuđači će biti pozvani na intervju, a svi učesnici obavješteni najkasnije 3 dana nakon finalnog  odabira. 

© Copyrights 2022 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA