Friday November 19, 2021

JAVNI POZIV

SVIM ZAINTERESOVANIM PRAVNIM LICIMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU PREHRAMBENIH I HIGIJENSKIH ARTIKALA

 EMERGENCY RESPONSE-BOSNIA FLOODS 2021

Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worldwide« Engleska, Sarajevo raspisuje Javni poziv svim zainteresovanim pravnim licima za dostavu ponuda za nabavku sanitarnih i higijenskih artikala, hrane za bebe kao i setova za spavanje.

Javni poziv je podjeljen na četiri (4) LOT-a. Detaljne specifikacije po svakom od LOT-ova su naznačene u tabelama.

LOT1

Artikli navedeni u tabeli ispod predstavljaju sadržaj jednog sanitarnog kompleta.

Ukupan broj sanitarnih kompleta – 292 kom

R.br. Specifikacija artikla Jed.mjere Količina
1 ARF 450ml kom 1
2 Domestos – 750 ml kom 1
3 Varkina 1l kom 1
4 Metla obicna sa drvenom drškom kom 1
5 Metla za blato (duga drska); kom 1
6 Četka ribača drvena 20×5,5cm kom 2
7 Kanta plastična (12L); kom 1
8 Deterdzent za pranje veša
3.5 kg
kom 1
9 Deterdzent za sudje 450 ml; kom 1
10 Krpa magična mikrofiber 2/1 kom 1


Sadržaj ponude

 • Ponuda mora biti koncipirana na bazi 292 kompleta
 • Ponuda mora sadržavati artikle prema navedenoj listi
 • cijena mora biti izražena za svaki pojedinačni proizvod sa uračunatim PDV-om

Destinacija za isporuku je Sarajevo

LOT 2

Artikli  za ličnu higijenu navedeni u tabeli ispod predstavljaju sadržaj jednog higijenskog paketa.

Ukupan broj paketa je 292.

R.br. Specifikacija artikla Jed.mjere Količina
1 Četkica za zube M kom 2
2 Tečni sapun za ruke 500 ml kom 1
3 Šampon,za kosu 400ml kom 1
4 Peskiri 50×90 cm pamučni kom 2
5 Kaladont, 75ml kom 1
6 Rukavice gumene za čišćenje kom 2
7 Sprej za dezinfekciju ruku 200 ml kom 1
8 Maska zaštitna sa filterom kom 1

Sadržaj ponude

 • Ponuda mora biti koncipirana na bazi 292 paketa
 • Ponuda mora sadržavati artikle prema navedenoj listi
 • cijena mora biti izražena za svaki pojedinačni proizvod sa uračunatim PDV-om

Destinacija za isporuku je Sarajevo

LOT 3 – Hrana i pelene za bebe- 100 paketa


Sadržaj jednog paketa sa artiklima za bebe se nalazi u tabeli ispod.

Na osnovu standardnih veličina za uzrast djece sadržaj paketa treba biti u omjeru 20:40:40

R.br. Specifikacija artikla Jed.mjere Količina
1 Pampers pelene za bebeMINI  3-6 kg (ukupno 20 pak) paket 1
2 Pampers pelene za bebe MIDI 4-9 kg  (ukupno 40 pak) paket 1
3 Pampers pelene za bebe MAXI 7-18 kg  (ukupno 40 pak) paket 1
(Pakovanja do 70 komada u paketu)
5 Mlijeko 1L 0,9% kom 1
6 Hrana za bebe u teglicama povrće 190 gr kom 4
7 Hrana za bebe u teglicama voće 190 gr kom 4
8 Instant kaša 500 gr kom 1
9 Zobene pahuljice 500 gr kom 1

Sadržaj ponude

 • Ponuda mora biti koncipirana na bazi 100 paketa
 • Ponuda mora sadržavati artikle prema navedenoj listi
 • cijena mora biti izražena za svaki pojedinačni proizvod sa uračunatim PDV-om

Destinacija za isporuku je Sarajevo

 

LOT 4  –  Setovi za spavanje

Ukupan broj setova je 292 kom.

Sadržaj jednog seta se nalazi u tabeli ispod.

R.br. Specifikacija artikla Jed.mjere Količina
1 Deka 200×150 akril-pamuk-pes kom 2
2 Jastuk 900g 50×70 kom 2
3 Set posteljina 100% pamučni flannel, dimenzije 140×200 kom 2

Sadržaj ponude

 • Ponuda mora biti koncipirana na bazi 292 paketa
 • Ponuda mora sadržavati artikle prema navedenoj listi
 • cijena mora biti izražena za svaki pojedinačni proizvod sa uračunatim PDV-om

Destinacija za isporuku je Sarajevo

 

OPŠTI USLOVI KOJI VAŽE ZA SVE NAVEDENE LOT-ove

– Svi navedeni artikli moraju ispunjavati standarde kvaliteta

– Prehrambeni i higijenski artikli moraju imati utisnut rok trajanja i da isti nisu na isteku najmanje tri mjeseca

– Svaki pojedinačni paket mora biti upakovan u kartonske kutije sa logom IR WW, a koje mogu podnijeti težinu upakovanih artikala.

– Svaki pojedinačni paket/komplet mora sadržavati sve navedene proizvode tj. sadržaj svih paketa/kompleta  mora biti identičan.

– Ponuđač je u obavezi da obezbijedi prijevoz do navedene destinacije

Kriterij za odabir najbolje ponude:

-Rok isporuke

-Cijena u odnosu na kvalitet

-Način plaćanja

Spremnost na izdavanja garancija na rokove isporuke i garancija na kvalitet izvršenja

DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koju kompanije moraju dostaviti uz ponudu:

 • Naziv i tačnu adresu ponuđača
 • ID broj
 • PDV broj
 • Sudsko rješenje o registraciji firme
 • Potvrda o solventnosti
 • Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima
 • Garancija na kvalitet i kvantitet robe
 • Garancija na isporuku u dogovorenom vremenskom intervalu
 • Referentna lista – rad sa NVO

Ponuda sa naznačenom cijenom treba sadržavati i uslove plaćanja kao i spremnost davanja garancije na kvalitet obavljenih poslova!

Ponuđači mogu ponuditi zasebne ponude odvojene po LOT-ovima ili jedinstvenu ponudu za sve LOT-ove.

Pismene ponude na Javni poziv podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko napisanim informacijama:

Naziv kompanije, adresa i broj telefona, sa naznakom:

PONUDA ZA “EMERGENCY RESPONSE-BOSNIA FLOODS 2021” (navesti za koji od LOT-ova glasi ponuda)

Javni poziv traje od 19.11.2021. do 24.11.2021 god. do 12:00 sati.

Punude dostavljati poštom ili lično na adresu:

Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worldwide« Engleska, Sarajevo,

Jukićeva br. 75, 71000 Sarajevo

 

Sva pitanja vezano za Javni poziv možete uputiti na email: procurement.irbih@islamicrelief.onmicrosoft.com

© Copyrights 2022 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA