Friday November 13, 2020

Predstavništvo strane humanitarne organizacije „Islamic Relief Worldwide“ Engleska, Sarajevo raspisuje Javni poziv svim zainteresovanim pravnim licima za:

NABAVKU ZIMSKE ODJEĆE I OBUĆE ZA DJECU

Predmet nabavke:

LOT 1

 1. Zimska odjeća za 150 djece

LOT 2

 1. Zimska obuća za 150 djece

Opis projekta:

U skladu sa svojom humanom misijom pomaganja, Islamic Relief Bosne i Hercegovine će u narednom periodu implementirati projekat nabavke zimske odjeće i obuće za djecu bez jednog ili oba roditelja. Provedba projekta podrazumijeva da će svako od djece u pratnji svog staratelja posjetiti trgovinu odabranog ponuđača i samostalno izabrati artikle zimske odjeće i obuće po vlastitoj želji. U tom smislu, od ponuđača se očekuje da posjeduje prodavnice sa ponudom traženih artikala u mjestima koja su navedena u nastavku. Ukoliko ponuđač ne posjeduje prodajno mjesto u svim dole navedenim gradovima moguće je grupisati nekoliko gradova u jedan, npr. Maglaj-Žepče-Gračanica  u Žepče i sl. Islamic Relief BiH će ponuđaču dostaviti informacije o starateljima koji će izvršiti kupovinu, a što će se definisati  odgovarajućim dokumentom.

Ponuđači moraju potvrditi da su organizaciono spremni i u mogućnosti sprovesti kupovinu robe putem vaučera kao i obavezati se da se roba sa greškom može naknadno zamijeniti.

Izbor obuće i odjeće (za djecu bez jednog ili oba roditelja) vršit će staratelj sa djetetom.

Svako od djece će imati na raspolaganju vaučer u određenom iznosu novca za kupovinu.

Mjesta  u kojima djeca žive:

Sarajevo, Konjic, Mostar, Olovo, Prijedor, Brčko, Bijeljina, Gračanica, Bugojno, Žepče, Zenica, Cazin i Goražde.

Radi neophodnog uvida u kvalitet robe koji se nudi u objektima, ponuđači su dužni dostaviti uzorke:

 • Zimske odjeće/jakne – dostaviti po dva primjerka standardnog do visokog kvaliteta (dvije muške i dvije ženske jakne) sa naznačenim pojedinačnim redovnim cijenama
 • Dostaviti neke od uobičajenih odjevnih predmeta koje ponuđač nudi u svom asortimanu sa naznačenim pojedinačnim redovnim cijenama, naprimjer:

Dječije M/Ž  pantalone

Dječiji M/Ž džemper-majica-dukserica

2.1 Zimska obuća  – dostaviti po dva primjerka standardnog do visokog kvaliteta (dva muška i dva ženska modela) sa naznačenim pojedinačnim redovnim cijenama

Napomene: Cijenu naznačiti za svaki od artikala pojedinačno.

 • Ponude je moguće dostaviti posebno za LOT1 i LOT2 ili dostaviti jedinstvenu ponudu za oba LOT-a.

Neophodna dokumentacija koju ponuđači trebaju dostaviti:

 1. Ponuda uobičajenih stavki odjeće, obuće, zimske odjeće i drugo s uobičajenim veličinama, materijalima, bojama itd., sa konkurentnim cijenama za svaki artikl  (posebni uslovi – specijalni popust na asortiman)
 2. ID broj
 3. PDV broj
 4. Sudsko rješenje o registraciji firme
 5. Potvrda o solventnosti
 6. Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima
 7. Garancija na kvalitet i kvantitet robe
 8. Garancija na isporuku u dogovorenom vremenskom intervalu;
 9. Referentna lista – Rad sa Islamic Relief-om i drugim NVO
 10. Spisak poslovnica po mjestima

Napomena: Nekompletne i neblagovremeno pristigle ponude se neće uzeti u razmatranje!

Kopije tražene dokumentacije moraju biti ovjerene i ne starije od tri mjeseca.

U cilju eventualnih razjašnjenja ili nejasnoća iz ponude, ponuđači se mogu pozvati da u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja konačne odluke o izboru dobavljača, daju dodatne informacije u vezi ponude. Eventualna pojašnjenja vezano za tender mogu se dobiti na pismeni upit poslan na izudin@islamic-relief.ba najkasnije do 25.11.2020. godine.

Pisane ponude se podnose u zapečaćenoj koverti sa čitko naznačenim imenom firme, adresom, brojem telefona i naznakom „Ponuda za projekat
Winterisation-ODJEĆA I OBUĆA“ – NE OTVARAJ

Rok za dostavu ponuda je 27.11.2020. do 12:00 sati. 

Ponude dostavljati poštom ili lično na adresu:

Predstavništvo strane humanitarne organizacije „Islamic Relief Worldwide Engleska“, Sarajevo

Jukićeva 75

71 000 Sarajevo

© Copyrights 2022 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA