JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu, isporuku i montažu 17 pametnih tabli/projektora
  1. Pozivamo sve zainteresovane pravne osobe da dostave pisane ponude za kupovinu, isporuku i montažu pametnih tabli/projektora za potrebe realizacije projekta Islamic Relief BiH
  2. Ponude dostavljati prema sljedećem:
Pametne table/projektori Interaktivni projektor, osjetljiv na dodir prsta i olovke. Tehnologija 3LCD. Resolucija WXGA 1280 x 800. Osvjetljenje 3500 lumena. Omjer 16:10. Kontrast 4000:1. Lampa 255 W. KOLIČINA 17 Pismene ponude na javni poziv podnose se u zapečaćenim kovertama sa čitko naznačenim imenom kompanije i adresom podnosioca ponude sa naznakom »NE OTVARAJ . Punude dostavljati poštom ili lično na adresu: Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worldwide« Engleska, Sarajevo, ul: Jukićeva br. 75, 71000 Sarajevo. Dokumentacija koju kompanije trebaju dostaviti uz ponudu: Dokumnetacija treba da bude orginalna ili ovjerene kopije.  Ponuda sa naznačenom cijenom treba sadržavati i uslove plaćanja, rok isporuke, vrijeme trajanja garancije na kvalitet uređaja i obavljenih poslova. Kriteriji: Pored neophodne dokumnetacije uz ponudu koja je navedena gore, kriteriji odabira i selekcije su: cijena, vrijeme isporuke i montaže, način plaćanja i vremenski period na koji se daje garancija na kvalitet uređaja i obavljenih poslova. Javni poziv ostaje otvoren do 20.05.2019. godine do 15:00 sati od dana objave. Ponude i prijave za javni poziv dostavljene nakon isteka navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.
© Copyrights 2019 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.