Monday July 29, 2019

 1. Pozivamo sve zainteresovane pravne osobe da dostave pisane ponude za kupovinu, isporuku i montažu pametnih tabli/projektora za potrebe realizacije projekta Islamic Relief BiH
 2. Ponude dostavljati prema sljedećem:

Pametne table/projektori

 • NEC projektor UM351Wi sa zidnim nosačem (Ponuđač može ponuditi i zamjenske artikle drugih proizvođača ali isključivo na zasebnoj ponudi)

Interaktivni projektor, osjetljiv na dodir prsta i olovke. Tehnologija 3LCD. Resolucija WXGA 1280 x 800. Osvjetljenje 3500 lumena. Omjer 16:10. Kontrast 4000:1. Lampa 255 W.

 • Digitus kabal HDMI ST-ST 10 m
 • Transport i montaža

KOLIČINA 21

Pismene ponude na javni poziv podnose se u zapečaćenim kovertama sa čitko naznačenim imenom kompanije i adresom podnosioca ponude sa naznakom »NE OTVARAJ . Punude dostavljati poštom ili lično na adresu: Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worldwide« Engleska, Sarajevo, ul: Jukićeva br. 75, 71000 Sarajevo.

Dokumentacija koju kompanije trebaju dostaviti uz ponudu:

 • Naziv i tačnu adresu ponuđača
 • ID broj
 • PDV broj
 • Sudsko riješenje o registraciji firme
 • Potvrda o solventnosti (ne starija od 90 dana)
 • Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima (ne starija od 90 dana)
 • Referentna lista

Dokumnetacija treba da bude orginalna ili ovjerene kopije

Ponuda sa naznačenom cijenom treba sadržavati i uslove plaćanja, rok isporuke, vrijeme trajanja garancije na kvalitet uređaja i obavljenih poslova.

Kriteriji:

Pored neophodne dokumnetacije uz ponudu koja je navedena gore, kriteriji odabira i selekcije su: cijena, vrijeme isporuke i montaže, način plaćanja i vremenski period na koji se daje garancija na kvalitet uređaja i obavljenih poslova.

Javni poziv ostaje otvoren do 05.08.2019. godine do 15:00 sati od dana objave.

Ponude i prijave za javni poziv dostavljene nakon isteka navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.

© Copyrights 2022 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA