Wednesday July 27, 2022

Nabavka dijaliznog aparata za
JZU Kantonalnu bolnicu Goražde

Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worldwide« Engleska, Sarajevo raspisuje
Javni poziv svim zainteresovanim pravnim licima za dostavu ponuda za nabavku dijaliznog aparata

JZU Kantonalna bolnica Goražde nastoji obezbijediti neophodnu terapiju za 19 pacijenata kroz nabavku aparata za hemodijalizu. Ovi pacijenti moraju svaki drugi dan putovati u Sarajevo duže od dva sata kako bi dobili potrebnu terapiju.

Islamic Relief Bosna i Hercegovina planira bolnicu Goražde obezbijediti aparatom za hemodijalizu. Projekat ima za cilj poboljšati uslove života pacijenata sa bubrežnim oboljenjima i omogući im da dobiju neophodan tretman u svom gradu.

JZU Kantonalna bolnica Goražde je u proteklom periodu izvršila nabavku određene opreme za hemodijalizni centar bolnice.

Pozivamo sva zainteresovana pravna lica da dostave ponudu za nabavku dijaliznog aparata marke ” Fresenius 5008S CorDiax”

Razlog nabavke navedenog uređaja je kompatibilnost sa postojećim uređajima, obučenost osoblja za korištenje uređaja kao i lakše servisiranje uniformne opreme u centru za hemodijalizu.

OPŠTI USLOVI

  • Ponuda mora biti koncipirana na bazi 1 dijaliznog aparata
  • Ponuda mora sadržavati tehničku dokumentaciju ponuđenog uređaja
  • Cijena uređaja mora biti izražena sa uračunatim PDV-om

Pored neophodne dokumentacije uz ponudu koja je navedena gore, kriteriji odabira i selekcije su:

Cijena
Rok isporuke
Način plaćanja
Spremnost na izdavanja garancije na rok isporuke i kvalitet uređaja

DOKUMENTACIJA
Od Izabrane kompanije  će se zahtjevati da dostavi slijedeću dokumentraciju

Naziv i tačnu adresu
ID broj
PDV broj
Sudsko rješenje o registraciji firme
Potvrda o solventnosti
Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima
Garancija na kvalitet i kvantitet robe
Garancija na isporuku u dogovorenom vremenskom intervalu
Referentna lista

TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Javni poziv traje od 27.07.2022 do  3.08.2022 godine do 11:00 sati.

DOSTAVLJANJE PONUDA

Punude dostavljati poštom ili lično na adresu: Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worldwide« Engleska, Sarajevo, Jukićeva br. 75, 71000 Sarajevo

Putem elektronske pošte :

procurement.irbih@islamic-relief.ba

© Copyrights 2022 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA