Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic Relief Worldwide Engleska Sarajevo,

poziva sve zainteresovane kvalifikovane dobavljače da dostave svoje ponude po navedenim LOT-ovima u Javnom pozivu za nabavku higijenskih proizvoda i opreme za spavanje za pomoć migrantima u BiH.

Predmet javnog nadmetanja:

LOT1.

Higijenski proizvodi 400 paketa

R.br.

Specifikacija artikla

Jed.mjere Količina

1

Češalj za kosu

kom

1

2

Pjena za brijanje  min.300 ml.

kom

1

3

Brijač jednokratni, pakovanje od 12

pak

1

4

Šampon za kosu min.500 ml.

kom

1

5

Kupka za tuširanje  min.500 ml.

kom

1

6

Pasta za zube min.100 ml.

kom

1

7

Četkica za zube

kom

1

8

Peškir pamuk 50×90

Kom

1

9

Zaštitna maska (medicinska)

Kom

2

10

Zaštitne nitrilne rukavice bez pudera

Par

2

11

Gel za dezinfekciju

kom

1

 

LOT2.

Oprema za spavanje , prema slijedećoj specifikaciji:

 

R.br. Specifikacija artikla Količina
1. Madrac  dimezija 190x90x12 cm

sa (Certifikat o kvaliteti platna, pjene, antibakterijskih tretmana platna).

400 kom

2.

Jastuk 400 gr. Punjen silikoniziranim vlaknima dimenzije 50×60 cm

400 kom

3.

Jorgan dimenzija 200gr.po m2  140×200

400 kom

4.

Posteljina set (navlaka za jorgan + jastučnica + ravna plahta) –

Dimenzije navlake za jorgan 140×200
Dimenzije jastučnica 60×80
Dimenzije plahte ravna 140×240

400 kom

 

Rok za dostavljanje ponude je petak  01. maj 2020. godine do 14:00h poštom ili lično na sljedeću adresu:

Islamic Relief Worldwide

Jukićeva 75, 71 000 Sarajevo,

Ponude dostavljati u zapečaćenim kovertama sa naznakom “Javni poziv nabavka higijenskih potrepština i opreme za spavanje-  Ne otvaraj”

Ovim putem molimo također da sve zainteresovane kompanije jasno naglase u zahtjevu LOT za koji su zainteresovani.

Za više informacija o javnom pozivu kontaktirajte nas na email adresu info@islamic-relief.ba ili na kontakt broj: 033 268 350.

Napomena: u ponudu za pakete uključiti i cijenu pakovanja istih.

 

Dokumentacija koju kompanije trebaju dostaviti uz ponudu:

  1. Naziv i tačnu adresu ponuđača
  2. ID broj
  3. PDV broj
  4. Sudsko riješenje o registraciji firme
  5. Potvrda o solventnosti
  6. Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima (ne starija od 90 dana)
  7. Ponuda sa naznačenom cijenom, rokom isporuke, uslovima plaćanja i garancijom na kvalitet.
  8. Referentna lista

Navedeni artikli su humanitarnog karaktera!

Ponude je moguće dostaviti na kompletnu specifikaciju ali i odvojeno po LOT-ovima!

Rok isporuke 7 dana po potpisivanju ugovora!

Napomena : Nekompletne i neblagovremeno pristigle ponude se neće uzeti u razmatranje!

© Copyrights 2019 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.