Friday August 14, 2020

JAVNI POZIV- Emergency Response to the migrant crisis in Bosnia

Predstavništvo strane humanitarne organizacije “Islamic Relief Worldwide-Engleska, Sarajevo”

poziva sve zainteresovane kvalifikovane dobavljače da dostave svoje ponude po navedenoj specifikaciji u Javnom pozivu za nabavku higijenskih proizvoda za pomoć migrantima u BiH.

Predmet javnog nadmetanja:

 

Higijenski proizvodi 400 paketa, prema slijedećoj specifikaciji:

 

R.br. Specifikacija artikla Jed.mjere Količina
1 Češalj za kosu kom 1
2 Pjena za brijanje  min.300 ml. kom 1
3 Brijač jednokratni, pakovanje od 12 pak 1
4 Šampon za kosu min.500 ml. kom 1
5 Kupka za tuširanje  min.500 ml. kom 1
6 Pasta za zube min.100 ml. kom 1
7 Četkica za zube kom 1
8 Peškir pamuk 50×90 Kom 1
9 Zaštitna maska (medicinska) Kom 2
10 Zaštitne nitrilne rukavice bez pudera Par 2
11 Gel za dezinfekciju 1 L kom 1

 

Rok za dostavljanje ponude je četvrtak 20.08. 2020. godine do 14:00h poštom ili lično na sljedeću adresu:

Islamic Relief Worldwide

Jukićeva 75, 71 000 Sarajevo,

 

Ponude dostavljati u zapečaćenim kovertama sa naznakom “Javni poziv nabavka higijenskih potrepština – Ne otvaraj”

Za više informacija o javnom pozivu kontaktirajte nas na email adresu info@islamic-relief.ba

ili na kontakt broj: 033 666 223

Napomena: u ponudu za pakete uključiti i cijenu pakovanja istih.

 

Dokumentacija koju kompanije trebaju dostaviti uz ponudu:

  1. Naziv i tačnu adresu ponuđača
  2. ID broj
  3. PDV broj
  4. Sudsko riješenje o registraciji firme
  5. Potvrda o solventnosti
  6. Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima (ne starija od 90 dana)
  7. Ponuda sa svim traženim artiklima, naznačenom cijenom, rokom isporuke, uslovima plaćanja i garancijom na kvalitet.
  8. Referentna lista

Navedeni artikli su humanitarnog karaktera!

Rok isporuke 7 dana po potpisivanju ugovora!

Napomena : Nekompletne i neblagovremeno pristigle ponude se neće uzeti u razmatranje!

© Copyrights 2021 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA