Friday November 5, 2021

Poplave u više mjesta u Bosni i Hercegovini

Nakon obilnih padavina koje su zahvatile BiH u poslijednjih 24 sata desile su se poplave u više gradova.  Trenutno je najalarmantnija situacija u Sarajevskim općinama Ilidža, Hadžići i Novi Grad. Poplavljeni su mnogi stambeni objekti. Islamic Relief prati situaciju na terenu i u stalnom je kontaktu sa našim korisnicima koji žive u ugroženim područjima. Konstantno dobijamo nove informacije sa terena i procjenjujemo najadekvatniji način kako pomoći ugroženima. Trenutno nam je prioritet pomoći djeci bez jednog ili oba roditelja koji žive u ovim područjima. Za što adekvatniji odgovor na ovu situaciju pokušavamo koordinirati naše aktivnosti sa Kantonalnom upravom civilne zaštite. Nadamo se da će situacija biti povoljnija u narednim satima.

© Copyrights 2022 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA