Grupna psihoterapija oblik je terapije u sklopu kojih određeni broj ljudi pod vodstvom psihoterapeuta/kinje ima redovne susrete.

Grupa postaje sigurno okruženje za rad u kojem članovi grupe dijele svoja iskustva i potvrđuju da su ljudski problemi univerzalni. Ovo značajno doprinosi smanjenju osećaja usamljenosti i jača ideju da mnogi dijele iste ili slične poteškoće. U sklopu grupne psihoterapije učimo više o sebi, prakticiraju nove načine razmišljanja i odnosa s drugim ljudima.

U psihoterapiji terapeut/kinja podržava klijenta na putu ličnog rasta i razvoja i različitim kreativnim tehnikama pomaže mu suočiti se s vlastitim problemima i pronaći adekvatne odgovore i načine njihovog rješavanja s ciljem postizanja bolje funkcionalnosticjelovitosti i osjećaja zadovoljstva. Psihoterapija je namijenjena svima onima koje koje žele rasti i razvijati se kao osobe i biti učinkovitiji u životu.

Preduslov za učinkovitu psihoterapiju je da ste motivisani ovim putem ublažiti ili otkloniti svoje tegobe, te da želite iskreno i otvoreno govoriti o sebi i svojim problemima. Preduslovi od strane psihoterapeuta/tkinje su da je educiran/a, empatičan/a i strpljiv/a.

U psihoterapiji se može smijati, plakati, kreativno izražavati, te tražiti rješenje u sigurnom okruženju.

Termin, trajanje i dinamiku susreta dogovarate direktno sa psihoterapeutom/kinjom (npr. jednom sedmično u trajanju od 50-60min).

Budite slobodni i kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja i treba Vam pomo

© Copyrights 2021 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA