Nahranimo svog komšiju

Muhammed a.s. je rekao ” Nije musliman onaj koji zanoći sit a komšija mu gladan”

Za svako trošenje imetka čovjek će morati odgovarati, osim za trošenje u mjesecu Ramazanu na ime činjenja dobra ljudima; to će biti iskup za njegove grijehe; onaj ko u mjesecu Ramazanu podijeli milostinju koliko je trun jedan pa više, to će u Boga Svevišnjeg imati veću težinu nego kada bi izvan mjeseca Ramazana podijelio zlata koliko teže planine na Zemlji.“

Iskažimo najljepšu dobrodošlicu mjesecu Umeta .

Iskoristimo njegove blagodati na najbolji način i osigurajmo svoju budućnost.

Pomažući drugima koji trebaju pomoć mi  ustvari pomažemo sebi.

Islamic Relief obezbjeđuje da vaša pomoć dođe do domova onih najugroženijih.

Ove godine organiziramo pomoć u hrani za jetime, stare i iznemogle, invalide, povratnike i ostale socijalno ugrožene na području cijele Bosne i Hercegovine.

Cijena jednog paketa hrane za jednu porodicu a koji podmiruje njihove potrebe za 15 dana iznosi 45 KM.

Ukoliko organizujete iftar u krugu porodice i prijatelja budite inicijator dobra,  pozovite ih  da učestuju u akciji za siromašne.

Obezbjedite svojim prilozima za jednu ili više porodica hranu u toku mjeseca Ramazana.

Kontaktirajte nas,  rado će mo vam obezbijediti informacije i o drugim  projektima za koje možete skupljati priloge i  na siguran način doći do onih najpotrebnijih za pomoć.

Pored pomoći za naše jetime (1460 trenutno stipendiranih i još 300 koji čekaju na svoje sponzore)  takođe možete pomoći jetimima u Siriji, nahraniti gladnu djecu u Africi, dati prilog za kopanje bunara u Somaliji, Sudanu ili Keniji i biti dio trajnog dobra od kojeg nagrada teče u svakoj kapi vode.

Pozivom na broj  090 292 099 donirate 3 KM –    Ramazanski paketi hrane

Uplate na žiroračun

ZIRAAT BANKA BH  186 000 107 2434 061  

Sa naznakom za „ Ramazanski paketi „

Ibn Abbas, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. ,da je Uzvišeni Allah rekao:

Uzvišeni Allah odredio je šta je dobro, a šta je zlo, i objasnio: ko naumi da učini dobro djelo, pa ga ne učini, Allah mu ga upiše kao da ga je i učinio; a ko naumi da učini dobro i učini ga, Allah mu upiše nagradu od deset do sedam stotina puta, ili još mnogo veću.

A ko naumi da učini loše djelo, pa ga ne učini, Allah mu to upiše kao dobro djelo; a ko naumi da učini loše djelo i učini ga, Allah mu upiše samo jedno loše djelo.”

Click here to change this text