Psihosocijalna Pomoc

Psihosocijalna Pomoć

Islamic Relief  u Bosni i Hercegovini  pokrenuo je projekat psihološke pomoći i podrške  kroz psihoterapije i druge  vidove psihološke pomoći najugroženijim članovima društva . Projekat  je dizajniran za svakoga ko treba pomoć, bilo da  se radi o jetimskoj porodici  ili ne

Više od 70 djece bez roditelja i njihovih majki ( po prvi put u svom životu ) su imali individualnu psihoterapiju .
Psihoterapija je vrlo skupa i ne mogu je  priuštiti privatno . To im je pomoglo da riješe svoje konflikte , smanje  tugu , razbiju  tišinu o svojim traumama kao što je gubitak oca ( ili supruga ), i izraze svoje osjećaje straha , tuge , ljutnje , mržnje , loše savjesti i ljubomore .

Psihoterapija  je pomogla u liječenju  teških psiho somatskih bolesti i poremećaja kao što su PTSP-a ( posttraumatski stresni poremećaj ) , rehabilitaciji nakon pokušaja suicida , anksiozni poremećaj, simptome astme , simptomi MS(multipla skleroza ) , depresije , posljedice nakon traume od seksualnog zlostavljanja ,OC ( opsesivno kompulzivni poremećaj ) ,

Ovaj projekat se bazira na filozofij i vrijednostima   Islamic Reliefa    predstavljenim  kroz  riječi njegovog osnivača
Dr.  Hany El Banna  da : ” Islamic Relief teži za pravednijim svijetom. Naša misija je pomoći siromahe da žive održivo , sa samopouzdanjem i  u sigurnoj i brižnoj zajednici . Naš rad je vođen  i oblikovan  osnovnim  vrijednostima odgovornosti , humanosti , neutralnosti i nepristranosti , inkluzivnosti , integritetom i saradnjom , svih koji su okupljeni oko  islamske vjere . ”

Projekt psihoterapija se sastoji od sljedećih aktivnosti :
INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA I SAVJETOVANJE
Naš psiholog pruža značajnu pomoć kroz pojedinačne psiho terapije  djeci i njihovim majkama da ponovno obrade svoje traume . Činjenica je da je  Islamic Relief  u ovom radu prva humanitarna organizacija koja je  otvorila svoja vrata svakom kome je potrebna pomoć ( svi članovi porodica siročadi ili društva uopšte ) .

Preko 70 djece i majki ( po prvi put u svom životu ) su imali individualnu psihoterapiju  . To im je pomoglo da  riješe svoje konflikte , smanje  tugu , razbiju tišinu o svojim traumama , njihovom  gubitku oca ( ili supruga ) i izraze svoje osjećaje straha , tuge , ljutnje , mržnje i ljubomore .

GRUPNA TERAPIJA ZA UDOVICE( MAJKE)
Uspostavili smo grupne terapije kroz koje uspješno pružamo  podršku majkama ( udovicama ) . Nakon dugo vremena one  su stekle priliku da dožive ( dugo vremena  zaboravljen ) osjećaj pripadnosti negdje , da budu  cijenjene  i prihvaćene . Nakon ove terapije one osjećaju mnogo više  samopouzdanja, pa kad se vrate svojoj djeci imaju  veći kapacitet da rješavaju životne probleme i budu im podrška.
GRUPNA TERAPIJA ZA RATNE VETERANE
U našoj sobi imamo mjesto i za one koji su se borili za slobodu i mir u BIH . To je vrlo važno za pojedince koji su razvili PTSP ( post traumatskog stresnog poremećaja ) , njihove obitelji i cijelo  društvo.

ART TERAPIJA
Ovo je jedinstvena psihoterapijski  pristup koji daje šansu za djecu i njihove majke da izraze svoje potisnute negativne emocije . Tko je ikada sudjelovao u Art – terapiji  počeo je  da uči o sebi : kako prepoznati  i nositi se sa tugom , strahom , ljutnjom , bijesom i drugim negativnim emocijama . Mnoga djeca su pokazali veliku kreativnost .

SUPORTIVNA TERAPIJA  SA OBRAZOVNOM I RADNE GRUPE
Otvorili smo naša vrata za žene koji su zainteresovane i spremne da nauče više o sebi , o emocijama i ( ljudskim ) socijalnim potrebema . U ovoj grupi rade i  uče kako da posmatraju, prepoznaju i izraze svoje osnovne društvene potrebe , kako komunicirati sa sobom i sa drugima , kako se nositi s negativnim emocijama .
Islamski način života je također nenasilan način života i nudimo svima da nauče više o ovoj (islamskoj ) filozofiji .

Savjetovanje – Djeca s poteškoćama u učenju u školi su pronašla mjesto gdje ići i tražiti stručnu pomoć , zahvaljujući ovom projektu . Naš psiholog pruža savjetovanje za djecu koja imaju problema sa svojim samopoštovanjem i stoga nisu motivirani za rad u školi .

CILJ PROJEKTA Pomoći cijelom društvu kroz pružanje psihosocijalne pomoći i podrške siročadima(jetimima) ; njihovim starateljima  i drugim članovima društva da senose sa efektima svojih trauma i teškim životnim uvjetima .

Dodatnih Projekata