Voda & Sanitacija

Pristup sigurnoj vodi za piće i sanitarnim prostorijama su osnovne potrebe, kao i osnovna prava ljudi. Veliki dio indijskog stanovništva, međutim, bori se za  osiguranje ovih prava.

Prema podacima vlade samo oko 74% od ukupnog broja seoskih staništa su u potpunosti pokriveni odredbama pitke vode (Goi, 2013.). Ostatak sela su ili djelomično prekriveni ili imaju kontaminirane vode.
Prema UNICEF-u, samo 88% od ukupnog stanovništva ima pristup pitkoj vodi, a samo jedna četvrtina od ukupnog broja stanovnika u Indiji ima vode u njihovim domovima. Što se tiče sanitarnih čvorova, samo 40% od ukupnog broja domaćinstava ima WC, a  80% domaćinstava ima funkcionalni WC (Nirmal Bharat Abhiyan).

osobe sa vodom u svojim domovima 0%
Domaćinstva sa toaletom 0%

Projekti vodosnadbijevanja i sanitacije