Apel za Istočnu Afriku

Najžešća suša u poslijednjih 70 godina koja je pogodila istočnu Afriku
( Somalija, Etiopija, Kenija, Sudan) dovela je 20 miliona ljudi do situacije umiranja od gladi i žeđi.

Na hiljade porodica prinuđeno je krenuti stotinama kilometara  u potragu za vodom i hranom.
Uslijed dehidracije mnogi ne stignu do spasa. Dehidracija i glad su glavni uzroci smrti .

Cjelokupni stočni fond je uništen.  Imajući u vidu da je stočarstvo jedini i osnovni  izvor hrane i prihoda situacija je još i teža.
Oni više nemaju ništa. Jedina nada je humanitarna pomoć u vidu hrane i vode.
Prethodnih godina Islamic Relief kontinuirano  implementira mnogobrojne samoodržive projekte vodo-snadbijevanja kroz kopanje bunara ( neke do čak 350 m dubine) i podzemnih spremnika vode  koji su dovoljni da podmire potrebe za oko 5000 osoba.
Upravo  ovakvi objekti su postali magnet za hiljade onih koji su se odlučili na pokret u potrazi za vodom,
napuštajući svoje domove. Nažalost, ni ovi spremnici vode nisu dovoljni za hiljade novih porodica.
Kopanje novih bunara je svakako dugoročno rješenje ali ne u ovom trenutku.
Sada je najbitnije spasiti živote !
800.000 djece je akutno neuhranjeno.
Islamic Relief je u saradnji sa 13 internacionalnih organizacija pokrenuo kampanju pomoći.
Na terenu smo i dostavljamo pomoć.
Molimo sve koji imaju mogućnost da pomognu !
Svaki sat je bitan !
Uplate preko
ZIRAAT BANK BH
na žiroračun br :
186-000-10724340-61
Sa naznakom Pomoć za Afriku
Prikupljena sredstva će biti upotrebljena za :
Hranu, vodu i liječenje akutno neuhranjene djece.