Internacionalni Uredi

Islamic Relief realizuje projekte kroz koje pomaže ugrožene u više od 30 zemalja širom svijeta. Naš rad uključuje pomoć koja u najtežim situacijama spašava živote kao i oporavak nakon katastrofa. Takođe implementiramo razvojne projekte obezbjeđujući poboljšanje životnih uslova u najsiromašnijim zemljama svijeta.

Partnerski Uredi

Terenski Uredi