Edukacija

Milioni  u zemljama u razvoju ne mogu pristupiti obrazovanju iz jednog jednostavnog razloga: siromaštvo. Međutim, obrazovanje bi im pomoglo da pobjede siromaštvo – dajući im šansu za bolji posao – a njegov uticaj  bi  se  nastavio u slijedećim generacijama.

Islamic Relief se obavezao da će prekinuti ovaj ciklus siromaštva.

Želimo osigurati da sva djeca dobiju barem osnovno obrazovanje, a da odrasli uče čitati i pisati takođe. Farmer koji može čitati može biti siguran da  ga  niko ne iskorištava , i proda svoje usjeve po višoj cijeni.
Islamic Relief gradi i rehabilituje škole  i oprema sa svime što im je potrebno za pružanje kvalitetne nastave.

Mi obučavamo nastavnike kako bi oni pružali najbolje moguće obrazovanje, i podržavamo škole sa mlijekom i užinom, kako bi se osiguralo da su djeca dovoljno zdrava da se koncentrišu na učenje.
Radimo i sa odraslima, učeći ih na način da rade najbolje za svoju situaciju i kulturu – na primjer, u Afganistanu, žene se okupljaju u domovima jedne od njih da uče, kako se ne bi narušile kulturne norme o učešću u društvu.

Projekti edukacije